Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτοχημική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 και S2O82

Dimitriou Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57897DC8-622F-494C-9812-0348E2A53B75
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Δημητρίου, "Φωτοχημική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 και S2O82", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74517
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη φωτολυτική διάσπαση της ουσίας φλουκοναζόλης σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας με μήκος κύματος 254 nm (UV-C ακτινοβολία), απουσία και παρουσία των χημικών οξειδωτικών αντιδραστηρίων υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) και υπερθειικού ανιόντος (S2O82−).Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου (batch reactor), εργαστηριακής κλίμακας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-25 °C) και το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Δείγματα λήφθηκαν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της ουσίας μας, καθώς και του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων.Από το σύνολο των πειραμάτων άμεσης φωτόλυσης που πραγματοποιήθηκαν έγινε φανερό ότι η ουσία μας διασπάται πλήρως υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε διάστημα 2-3 ωρών. Εν τούτοις, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων παρέμενε πρακτικά σταθερή μετά από παρατεταμένη ακτινοβόληση.Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον πειράματα ακτινοβόλησης παρουσία των οξειδωτικών αντιδραστηρίων Η2Ο2, και ιόντων, S2O82−. Διαπιστώθηκε ότι, η φωτοχημική διάσπαση της υπό μελέτη ουσίας κατά την έμμεση φωτόλυσή της παρουσία των παραπάνω οξειδωτικών αντιδραστηρίων ήταν περισσότερο αποτελεσματική, σε σύγκριση με την άμεση φωτόλυση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά την διεργασία της έμμεσης φωτόλυσης παρουσία Η2Ο2 και S2O82− επήλθε αύξηση του ποσοστού ανοργανοποίησης της φλουκοναζόλης. Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις δεν επετεύχθη πλήρης ανοργανοποίηση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά