Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός τοξικότητας αποβλήτων δοκιμών επίπλευσης

Tsoli Charalabia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BDE1F6DB-E8F9-40D8-BB62-EB45D2BCDE3D
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαραλαμπία Τσώλη, "Προσδιορισμός τοξικότητας αποβλήτων δοκιμών επίπλευσης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσδιορίστηκε η τοξικότητα των υγρών αποβλήτων μαγνησίτη και μικτών θειούχων από δοκιμές επίπλευσης. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της απομάκρυνσης των ρυπογόνων συστατικών που περιέχονται στα υγρά επίπλευσης με τη χρήση διάφορων πρόσθετων. Τα υλικά που εξετάστηκαν είναι η Ιπτάμενη Τέφρα (Ι.Τ) Μεγαλόπολης, η Ιπτάμενη Τέφρα (Ι.Τ) Πτολεμαΐδας, η silica fume (κόνις διοξειδίου του πυριτίου) και το βιοεξανθράκωμα από πριονίδι (biochar Sd 350). Παράλληλα διευρευνήθηκε και ο χρόνος αντίδρασης των πρόσθετων υλικών με τα υγρά επίπλευσης. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές επίπλευσης με μετάλλευμα μαγνησίτη και μικτών θειούχων. Τα υγρά απόβλητα που συλλέχθηκαν, αναμίχθηκαν σε διάφορες αναλογίες με τα πρόσθετα υλικά και προέκυψαν 34 δείγματα. Στα δείγματα εξετάστηκε το οργανικό φορτίο με τη μέτρηση του COD (Χημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου), σημαντικού περιβαλλοντικού δείκτη για την εκτίμηση του επιπέδου ρύπανσης των αποδεκτών. Τέλος, διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα νομοθετικά όρια τα δείγματα που μπορούν να διατεθούν σε υδάτινο αποδέκτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά