Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα ελέγχου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με βέλτιστη λειτουργία του δικτύου διανομής

Psarras Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BFAD78BE-079E-4D5A-A889-8C6FB9498A9E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ψαρράς, "Σύστημα ελέγχου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με βέλτιστη λειτουργία του δικτύου διανομής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75052
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια ανησυχία για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, όπως η έντονη αύξηση των αέριων ρύπων, του φαινομένου του θερμοκηπίου σε συνδυασμό με την έλλειψη των ορυκτών καυσίμων έδωσε ώθηση στην υιοθέτηση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς φιλικότερων προς το περιβάλλον. Ιδανική λύση στο ζήτημα των μεταφορών αποτελούν τα ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα με τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα, η μαζική παραγωγή τους μπορεί να τροποποιήσει σημαντικά το προφίλ της ζήτησης των δικτύων διανομής. Το γεγονός αυτό αναμφισβήτητα μπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση στη ομαλή λειτουργία του δικτύου, όπως διακυμάνσεις της τάσης, υπερφορτίσεις του δικτύου κ.α.Προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα θέματα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα μοντέλο ενεργειακής διαχείρισης της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου φόρτισης που ως στόχο έχει την ικανοποίηση των αναγκών φόρτισης των χρηστών των ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς να παραβιάζονται ταυτόχρονα οι τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου. Η μελέτη αυτή αφορά τις επιπτώσεις διείσδυσης των οχημάτων στο δίκτυο για δύο σενάρια φόρτισης:• Μη ελεγχόμενη Φόρτιση (Dumb Charging)• Ελεγχόμενη Φόρτιση (Smart Charging)Βασικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου αποτέλεσαν: • Διακύμανση της τάσης των ζυγών του δικτύου σε όρια τα οποία θέτει ο διαχειριστής. • Ελαχιστοποίηση των απωλειών του δικτύου. • Ελαχιστοποίηση του κόστους φόρτισης των οχημάτων σύμφωνα με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρονική στιγμή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά