Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία ηλεκτρομαγνητικών δεδομένων από την μέθοδο VLF (Very Low Frequency), για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης στα Φαλάσαρνα

Georgilas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADAC3D05-D349-40C6-A1F7-1A41EE0655A2
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Γεωργιλάς, "Επεξεργασία ηλεκτρομαγνητικών δεδομένων από την μέθοδο VLF (Very Low Frequency), για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης στα Φαλάσαρνα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75533
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αφορά την γεωφυσική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Νομό Χανίων στα πλαίσια των εργασιών υπαίθρου για τον εντοπισμό υφαλμύρινσης, στις θέσεις κοντά στην παραλία στην περιοχή Φαλάσαρνα.Οι γεωφυσικές μέθοδοι είναι χρήσιμες για τον εντοπισμό περιοχών που μπορεί να έχουν υφαλμύρινση. Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο κίνδυνο των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων στον Ελλαδικό χώρο. Η κύρια αιτία, είναι η ανεξέλεγκτη άντληση υπόγειου νερού. Μια από αυτές τις μεθόδους για τον εντοπισμό υφάλμυρων υπογείων νερών είναι και αυτή της πολύ χαμηλής συχνότητας, της ηλεκτομαγνητικής μεθόδου VLF (Very Low Frequency). Στην περιοχή της παραλίας των Φαλασάρνων χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι μέθοδοι ηλεκτρικής τομογραφιάς και σεισμικής τομογραφίας.Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι επιφανειακά στρώματα αποτελούμενα από πλευρικά κορήματα, μάργες, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγείς στην πλειονότητα τους κατακερματισμένα. Ως φορείς υφαλμύρωσης θεωρούνται οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και τα κροκαλοπαγεί. Η συλλογή των γεωφυσικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε στα Φαλάσαρνα στο δυτικό τμήμα του νομού Χανίων κοντά στην παραλία. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδομένων σε πρόγραμμα επεξεργασίας (matlab), καθώς και ο συνδυασμός με δεδομένα ηλεκτρικής τομογραφίας για την σύγκριση των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να προκύψουν τα γεωηλεκτρικά στρώματα της περιοχής.Τέλος συγκρίνονται τα αποτελέσματα επεξεργασίας της ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου VLF με τις γεωηλεκτρικές τομές της ηλεκτρικής τομογραφίας, ύστερα από κατάλληλο φιλτράρισμα των δεδομένων με την χρήση προγραμμάτων TRANSFORM3 και Karouse. Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης εμφανίζεται κυρίως στις θέσεις των γεωηλεκτρικών τομών όπου παρατηρούνται πολύ χαμηλές αντιστάσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά