Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμένη ερμηνεία δεδομένων γεωραντάρ και γεωηλεκτρικών δεδομένων από τα οχυρωματικά τείχη στη δυτική τάφρο της πόλης των Χανίων

Stagakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/70CD0E54-C562-4A60-A7EF-8E913F06443E
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Σταγάκης, "Συνδυασμένη ερμηνεία δεδομένων γεωραντάρ και γεωηλεκτρικών δεδομένων από τα οχυρωματικά τείχη στη δυτική τάφρο της πόλης των Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75653
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας και η μέθοδος γεωραντάρ κατατάσσονται στις μη καταστροφικές μεθόδους διασκόπησης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως στις γεωφυσικές έρευνες και ιδιαίτερα στις αρχαιολογικές. Στην παρούσα διπλωματική εργασία η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δομή των τειχών βασίζεται στις συγκρίσεις των γεωφυσικών τομών που προέκυψαν από την επεξεργασία των μετρήσεων πεδίου για τις δύο μεθόδους. Αποτελέσματα, τα οποία συγκρίνονται, επιπλέον, με επιτόπου έρευνες σε διάφορα προσβάσιμα κατεστραμμένα σημεία των τειχών, όπου υπήρχε εικόνα της εσωτερικής δομής, αλλά και με πληροφορίες από διάφορα άρθρα σχετικά με τα ενετικά τείχη των Χανίων. Περισσότερη βαρύτητα δίδεται στη μέθοδο γεωραντάρ, όπου η ερμηνεία των μετρήσεων πεδίου πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος MATGPR και, πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση συνθετικών δεδομένων για μοντέλα της ταχύτητας διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στα διαφορετικά δομικά υλικά των ενετικών τειχών. Συνοπτικά, από την έρευνα προκύπτει ότι το πάχος του τείχους στη γραμμή μελέτης (27 μέτρα και ύψος 1.7 μέτρα από το έδαφος) είναι περίπου 3.8 μέτρα. Τα πρώτα 30-35 εκατοστά του πάχους αποτελούν την πρόσοψη του τείχους (επιφανειακό στρώμα), η οποία αποτελείται από ορθογωνισμένους ψαμμίτες συνδεδεμένους με ασβεστοκονίαμα, ενώ το υπόλοιπο τείχος αποτελεί ακανόνιστο μείγμα πετρωμάτων ψαμμίτη, άφθονου ασβεστοκονιάματος και υγρασίας. Συνέχεια του τείχους αποτελούν οι επιχωματώσεις που προέκυψαν από την εκσκαφή της τάφρου, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο κενό μεταξύ του τείχους και του φυσικού πρανούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ερωτηματικά παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των μετρήσεων με το πρόγραμμα MATGPR και κυρίως από τη δημιουργία κατασκευαστικού μοντέλου 2-D του τείχους. Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος γεωραντάρ, η οποία δίνει περισσότερο λεπτομερή αποτελέσματα, συνδυαζόμενη με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας, μέσω της υπέρθεσης τομών, μπορεί να δώσει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα στην αναγνώριση δομών σχετικά μικρού βάθους, όπως είναι τα ενετικά τείχη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά