Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης λατομικών παραπροϊόντων και της παραγωγής δομικών στοιχείων

Gkeka-Serpetsidaki Pandora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/63404123-A2F4-4C22-9C7C-1D1472E35D42
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πανδώρα Γκέκα-Σερπετσιδάκη, "Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης λατομικών παραπροϊόντων και της παραγωγής δομικών στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα η δυνατότητα αξιοποίησης της παιπάλης που παράγεται ως παραπροϊόν-απόρριμμα κατά την παραγωγή αδρανών υλικών για την παραγωγή ινοπλισμένου κυψελωτού σκυροδέματος. Η παραγωγή κυψελωτού σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση αυτοκλείστου (NAAC-Non Autoclaved Aerated Concrete), με σκοπό την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, καθώς για την παραγωγή του απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το κυψελωτό σκυρόδεμα υδροθερμικής κατεργασίας που απαιτεί χρήση αυτοκλείστου (AAC-Autoclaved Aerated Concrete).Η διερεύνηση περιελάμβανε την παρασκευή και έλεγχο εργαστηριακών δοκιμίων μιγμάτων παιπάλης, λευκού τσιμέντου, υδρασβέστου, ινών πολυπροπυλενίου, νερού και άλλων ειδικών πρόσμικτων. Μετρήθηκαν οι αντοχές σε θλίψη και κάμψη, η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση, ενώ υπολογίστηκε και ο λόγος νερό/τσιμέντο όλων των δοκιμίων, για όλες τις συνθέσεις.Με βάση τον παραγοντικό σχεδιασμό παρασκευάστηκαν 18 συνθέσεις με ίνες πολυπροπυλενίου και επιπλέον 3 συνθέσεις χωρίς την προσθήκη ινών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως συνθέσεις-οδηγοί για σκοπούς σύγκρισης με τις υπόλοιπες συνθέσεις. Τέλος, μελετήθηκαν 4 σενάρια βελτιστοποίησης των συνθέσεων απ’ όπου προέκυψαν οι συνδυασμοί των παραγοντικών επιπέδων που ικανοποιούν τα σενάρια αυτά για τις τιμές των μεταβλητών απόκρισης που ορίστηκαν. Τα αποτελέσματα του παραγοντικού σχεδιασμού έδειξαν ότι η προσθήκη ινών, είτε μικρού μήκους (2,2mm) είτε του μεγάλου μήκους (6-8mm), στην προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία (0,9kg/m3), βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες και ιδιαίτερα την αντοχή σε κάμψη (Fs) και το λόγο αντοχή σε κάμψη προς πυκνότητα (Fs/Density). Η προσθήκη ινών σε δοσολογία μεγαλύτερη (αύξηση κατά 50% και 100% ) από εκείνη που προτείνει ο κατασκευαστής δε βελτιώνει σημαντικά την επιτυγχανόμενη αντοχή σε κάμψη και θλίψη, ενώ η ταυτόχρονη χρήση ινών μεγάλου μήκους και σε αυξημένη δοσολογία οδηγεί σε αυξημένο λόγο νερό/τσιμέντο για να επιτευχθεί ικανοποιητική εργασιμότητα στο νωπό μίγμα γεγονός που επιδρά αρνητικά στις μηχανικές ιδιότητες των σκληρυμένων δοκιμίων. Η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των σκληρυμένων δοκιμίων δε φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την προσθήκη ινών. Από τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης προέκυψε ότι η σύνθεση που εμφανίζει τον καλύτερο συνδυασμό αντοχής-πυκνότητας (μεγιστοποίηση της αντοχής σε θλίψη (Cs) με ταυτόχρονη επίτευξη πυκνότητας ≤ 0,80 g/cm3) επιτυγχάνει αντοχή σε θλίψη 6,30MPa και πυκνότητα 0,80g/cm3.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά