Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη γεωλογικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών θερμομεταλλικών πηγών στην δυτική Κρήτη

Koufakis Miltiadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28750018-D151-44B7-ABF2-A3118294D635
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιλτιάδης Κουφάκης, "Μελέτη γεωλογικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών θερμομεταλλικών πηγών στην δυτική Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια συστηματική προσέγγιση των ραδονούχων πηγών του Αγίου Αντωνίου, μιας συστοιχίας πηγών που εκφορτίζονται στο παραλιακό μέτωπο μιας περιοχής ανατολικά της Σούγιας, της επαρχίας Σελίνου, στις νότιες παρυφές των Λευκών Ορέων του νομού Χανίων της Κρήτης. Από προηγούμενες έρευνες οριοθετούνται και παρουσιάζονται οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Από δείγματα υδάτων που συλλέχθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας (Σεπτέμβριο του 2016 και 2017 και τον Απρίλιο του 2018) μετά από αναλύσεις κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, ερμηνεύονται οι μετρούμενες συγκεντρώσεις του ραδονίου και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακά ιαματικών πηγών. Το σύνολο των φυσικοχημικών και υδροχημικών χαρακτηριστικών τους απεικονίστηκαν με τη χρήση υδροχημικών διαγραμμάτων. Συμπερασματικά, τα νερά των πηγών του Αγίου Αντωνίου, όπως διαπιστώθηκε, είναι ψυχρά (14,3-15,2ºC), μπορεί να θεωρηθούν ραδονούχα (συγκέντρωση max 130.000 Bq/m3), εμπίπτουν δε στην κατηγορία των χλωρονατριούχων υδάτων. Σύμφωνα με τα συνολικά διαλυμένα στερεά (TDS), την έντονη παρουσία χλωρίου και νατρίου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το φαινόμενο Venturi, οδηγούμαστε στο σαφές συμπέρασμα της περιοδικής ανάμειξης θαλασσινού νερού στις υπό μελέτη πηγές. Η απουσία διαλυμένων ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στα νερά των πηγών σε συνδυασμό με την αυξημένες τιμές συγκέντρωσης ραδονίου οδηγούν στην υπόθεση ότι η έκλυση ραδονίου συνδέεται με ρήγματα μεγάλου βάθους, που οριοθετούν τα πετρώματα της Ενότητας του Τρυπαλίου στην περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά