Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική ανάλυση υλικών αλλαγής φάσης για αποθήκευση θερμότητας σε κτίρια και κατασκευές

Rovithakis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3810A2CF-D626-43BF-AF1A-ED0293C52E50
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Ροβιθάκης, "Παραμετρική ανάλυση υλικών αλλαγής φάσης για αποθήκευση θερμότητας σε κτίρια και κατασκευές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76232
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των υλικών αλλαγής φάσης στην θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων και η επίδραση τους στις ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη.Το κτίριο όπου εξετάστηκε είναι ένα τυπικό σπίτι με ενεργοποιημένο το σύστημα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, το οποίο μοντελοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού ENERGY PLUS. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την μοντελοποίηση των διαφόρων υλικών αλλαγής φάσης και της επίδρασής τους στην εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας τα ακραία φορτία καθώς και για την μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου.Η παράμετρος που εξετάστηκε ως προς την επίδραση της στην εξοικονόμηση ενέργειας ήταν τα διαφορετικά είδη υλικών αλλαγής φάσης σε 4 διαφορετικές κλιματικές ζώνες, καθώς όπως προκύπτει από της παρούσα διπλωματική εργασία, ορισμένα υλικά αλλαγής φάσης με βάση των ιδιοτήτων τους είναι περισσότερο κατάλληλα από άλλα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά