Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η μεταλλαγή της κατοικίας στον πολεοδομικό ιστό των παραδοσιακών Δωδεκανησιακών οικισμών. Η περίπτωση της Λίνδου

Zorpala Chrysanthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33593B31-7E3C-40EF-80A7-0C1C530FC3D3
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσάνθη Ζορπαλά, "Η μεταλλαγή της κατοικίας στον πολεοδομικό ιστό των παραδοσιακών Δωδεκανησιακών οικισμών. Η περίπτωση της Λίνδου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76491
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των παραδοσιακών οικισμών των Δωδεκανήσων, στη δομή και τη μορφή των οποίων διατηρούνται τα πρωτότυπα και αυθεντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής παράδοσης που αναπτύχθηκε στον συγκεκριμένο τόπο. Αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό και την προέλευση του όρου «παραδοσιακός οικισμός» και παρατίθενται τα εργαλεία και οι νομικές διατάξεις προστασίας των παραδοσιακών συνόλων. Στην συνέχεια επιχειρείται η ταξινόμηση των τύπων των κατοικιών των Δωδεκανήσων σε κατηγορίες ανάλογα με τα κτιριακά τους χαρακτηριστικά και τις θέσεις στις οποίες έχουν καταγραφεί. Από τη μελέτη προκύπτουν έξι τυπολογίες που έχουν αναπτυχθεί ανάλογα με τις ιστορικές συγκυρίες κάθε εποχής. Εξετάζεται η σχέση της κατοικίας με το δημόσιο χώρο μέσα από χώρους μετάβασης και οι διαφορές της σχέσης ιδιωτικού-δημόσιου όπως αυτές εμφανίζονται σε κάθε τυπολογία. Στην επόμενη ενότητα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο συναντώνται κάποιες από τις τυπολογίες αυτές στον οικισμό της Λίνδου και οι μεταλλαγές που έχουν υποστεί διαχρονικά. Για την πληρέστερη μελέτη του οικισμού, εξετάζεται η ένταξη των κατοικιών ως κυττάρων στο σύνολο του χώρου, δηλαδή στον πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Διερευνώνται στοιχεία όπως τα δίκτυα, οι χρήσεις κλπ. ώστε να εξετασθεί ο τρόπος διάρθρωσης των κατοικιών στο συνεκτικό πυρήνα του ιστορικού συνόλου. Τέλος μελετώνται τα προβλήματα καθώς και τα στοιχεία αλλοίωσης του μορφολογικού και αισθητικού χαρακτήρα του οικισμού εξ αιτίας κυρίως της έντονης τουριστικής δραστηριότητας του νησιού της Ρόδου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά