Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Locally manufactured small wind turbines: Sustainability assessment integrating life cycle assessment and multi-criteria decision analysis

Troullaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BB8A73D1-481E-4501-8280-576418C10F81
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Τρουλλάκη, "Locally manufactured small wind turbines: Sustainability assessment integrating life cycle assessment and multi-criteria decision analysis", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76553
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι Τοπικά Κατασκευασμένες Μικρές Ανεμογεννήτριες (ΤΚΜΑ/Γ) είναι ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας που μπορούν να κατασκευαστούν από μη ειδικούς χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία και τεχνικές και τα σχέδια των οποίων αναπτύσσονται συνεργατικά από μια παγκόσμια κοινότητα σχεδιαστών/κατασκευαστών/χρηστών. Σε αυτή την εργασία, οι ΤΚΜΑ/Γ έχουν αξιολογηθεί από πλευράς βιωσιμότητας, σε σύγκριση με μια μικρή εμπορική ανεμογεννήτρια, για εφαρμογές αυτόνομων συστημάτων σε αγροτικές περιοχές. Οι υπό σύγκριση εναλλακτικές λύσεις διαφέρουν όχι μόνο ως προς το μέγεθος και την τεχνολογία, αλλά και ως προς το «μοντέλο παράδοσης» (delivery model) με το οποίο υλοποιούνται, το οποίο κυμαίνεται από συμβατικά έως πλήρως συμμετοχικά μοντέλα, όπου οι χρήστες είναι εξουσιοδοτημένοι να συντηρούν οι ίδιοι τα συστήματα. Η μέθοδος της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ υιοθετήθηκε γενικότερα μια προσέγγιση κύκλου ζωής για την εκτίμηση ποικίλων δεικτών τεχνοοικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής βιωσιμότητας. Οι δείκτες βιωσιμότητας στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια για την εφαρμογή Πολυκριτηριακής Ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PROMETHEE, προκειμένου να ταξινομηθούν οι εναλλακτικές λύσεις εκ μέρους δύο ομάδων ενδιαφερομένων: α) των επενδυτών-χρηστών της τεχνολογίας και, β) των φορέων χάραξης πολιτικής. Και για τις δύο ομάδες, οι ΤΚΜΑ/Γ συνδυαζόμενες με συμμετοχικά μοντέλα ήταν η προτιμητέα επιλογή, εκτός όταν το Θεσμικό κόστος αποκτούσε πολύ μεγάλη βαρύτητα για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Από αυτή την άποψη, παρατηρήσαμε σημαντική επίδραση διαφορετικών προτιμήσεων που μεταφράζονται σε διαφορετικά σύνολα βαρών. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η διαβούλευση με εμπειρογνώμονες προκειμένου να προσδιοριστεί το βάρος αυτού του κριτηρίου για τους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και να ποσοτικοποιηθεί η απόδοση των εναλλακτικών λύσεων σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες σε κάθε τοπικό πλαίσιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά