Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Morphotectonic analysis between Crete and Kasos

Lampridou Danai, Nomikou Paraskevi, Alexandri Matina, Papanikolaou Dimitrios, Hübscher Christian, Ioannou Theodora, Sorotou Pavlina, Ragia Lemonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4BABE5E2-8A30-4C76-B583-9D5210976B47
Έτος 2017
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Lampridou, P. Nomikou, M. Alexandri, D. Papanikolaou, C. Hübscher, T. Ioannou, P. Sorotou and L. Ragia, "Morphotectonic analysis between Crete and Kasos," in 3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2017, pp.142-150. doi: 10.5220/0006387201420150 https://doi.org/10.5220/0006387201420150
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The morphotectonic structure of the offshore area lying between Crete and Kasos is studied on the basis of new detailed bathymetric data. The resulting bathymetric map is presented. Qualitative analysis of morphological slope values, as well as the analysis of the watershed at the eastern part of Crete, confirms that the current seabed topographic relief reflects intense tectonic activity. The high morphological slope values indicate well-defined morphotectonic features, which mainly trend SW-NE and, secondarily, SSW-NNE. The main large-scale tectonic structures trend SW-NE correspond to the marginal faults that bound the Crete- Kasos basin. The overall basin geometry is an elongated rectangular which is divided into seven sub-basins, and the deepest one (2800m) is located at the eastern part of the area. Moreover, the complex regime of the seafloor includes submarine canyons, landslides and a well-defined slump with vertical displacement more than 400m.

Υπηρεσίες

Στατιστικά