Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση χημικών αναλύσεων εμφιαλωμένων νερών με χημικές αναλύσεις υδάτων πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας από την περιοχή της Μεσσαράς-Κρήτη

Labadaridis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3CC262A9-1D01-47BA-8753-34632F18C401
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λαμπαδαρίδης, "Σύγκριση χημικών αναλύσεων εμφιαλωμένων νερών με χημικές αναλύσεις υδάτων πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας από την περιοχή της Μεσσαράς-Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76585
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

«Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως δημόσιο αγαθό, μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής» (ΦΕΚ 3282Β 19/09/2017). Από τον ορισμό/κανόνα αυτόν εξαιρούνται η πληθώρα των εμφιαλωμένων νερών που καλύπτουν όχι βασικές αλλά περιστασιακές ανάγκες του πληθυσμού, καθώς και φυσικά ύδατα τα οποία πιθανώς να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με θερμομεταλλικά νερά και απαιτούν συνεχείς ελέγχους των ορίων συγκέντρωσης ιόντων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σύγκριση των χημικών αναλύσεων υδάτων (κύριων ιόντων και ιχνοστοιχείων) που ελήφθησαν από δεξαμενή παροχής κοινοτικού δικτύου στην Μεσσαρά, που τροφοδοτείται από νερό υδρογεωτρήσεων που πιθανώς συνδέονται με γεωθερμικό ταμιευτήρα στην περιοχή, με υφιστάμενες χημικές αναλύσεις (κύριων ιόντων και ιχνοστοιχείων) 25 εμφιαλωμένων νερών, που κυκλοφορούν ευρέως στην ελληνική αγορά και είναι εγκεκριμένα από την ελληνική νομοθεσία. Για την καλύτερη εποπτεία των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν συγκριτικά ραβδογράμματα των σημαντικότερων ιόντων όλων των υδάτων και συσχετίστηκαν με τα νομοθετικά όρια. Έτσι, πέρα από την σύγκριση με τα εγκεκριμμένα νερά του εμπορίου, τα δείγματα των πιθανώς γεωθερμικών υδάτων συγκρίνονται και με τις οριζόμενες από την νομοθεσία τιμές, γεγονός που οδηγεί σε ακόμα ασφαλέστερα συμπεράσματα. Όπως αποδείχθηκε όλα τα υπό μελέτη δείγματα βρίσκονται εντός των ορίων του έχουν καθοριστεί διαχρονικά και ισχύουν για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά