Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση του τρόπου αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία με παράλληλο στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς

Fotiou Afroditi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/147F18F1-B3B5-482F-BB8F-790264430657
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αφροδίτη Φωτίου, "Διερεύνηση του τρόπου αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία με παράλληλο στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76590
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται το θέμα της αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στην Παλιά πόλη Χανίων με παράλληλη ενσωμάτωση από τα αρχικά στάδια της μελέτης του στόχου βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε στη μελέτη τετραώροφου πέτρινου κτίριου με ενιαίο όγκο και ύψος στη συνοικία Τοπ-Χανά στο δυτικό τμήμα της Παλιάς πόλης Χανίων. Η εργασία διαμορφώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την περιοχή και δίνεται μια συνολική άποψη του περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται το υπό μελέτη κτίριο με στοιχεία τοπογραφίας, κλιματολογικά, γεωλογικά, σεισμοτεκτονικά αλλά και ιστορικά. Επίσης, γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές πρακτικές που αφορούν τόσο τη συντήρηση, ανάδειξη και προστασία παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων, όσο και την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπό μελέτη κτιρίου και των προγενέστερων επεμβάσεων, καθώς και εκτίμηση των υφιστάμενων φθορών.Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην στατική και δυναμική ανάλυση της υφιστάμενης κατασκευής και στην πρόταση προσθήκης μεταλλικού ανεξάρτητου σκελετού που θα φέρει τα εσωτερικά πατώματα και την οροφή του κτιρίου. Οι δύο κατασκευές – υφιστάμενη και προσθήκη - αναλύθηκαν ξεχωριστά και σε συνδυασμό για στατικά και δυναμικά φορτία, με χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων Marc Mentat. Παράλληλο στόχο αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του μεταλλικού σκελετού ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα σημεία συναρμογής του σκελετού με την τοιχοποιία και κατά συνέπεια οι θερμογέφυρες και ο κίνδυνος αποσάθρωσης της υφιστάμενης τοιχοποιίας λόγο υγρασίας, κατά την εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνωσης. Για το λόγο αυτό το κέλυφος και ο μεταλλικός σκελετός μελετήθηκαν υπό σεισμική διέγερση τόσο ξεχωριστά όσο και συνδεδεμένα για δύο διαφορετικά σενάρια σύνδεσης – στην οροφή και σε κάθε όροφο.Η τρίτη ενότητα εισάγει την έννοια της ενεργειακής αναβάθμισης ενός παραδοσιακού κτιρίου, κάνει αναφορά σε προτεινόμενες επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα παραδοσιακό κτίριο δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης. Στην ενότητα αυτή γίνεται ταξινόμηση των συνηθέστερων θερμομονωτικών υλικών, αναλύονται οι ιδιότητες τους και η επίδραση της υγρασίας στις περιπτώσεις εφαρμογής εσωτερικής θερμομόνωσης. Με τη βοήθεια υφιστάμενης βιβλιογραφίας επιλέγονται τέσσερα προτεινόμενα συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης και παρουσιάζεται η δομή και οι ιδιότητές τους. Για τα τέσσερα επιλεγμένα συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης πραγματοποιείται υγροθερμική ανάλυση της συμπεριφοράς τους και της επίδρασης τους στο υφιστάμενο υπόστρωμα με χρήση του λογισμικού μονοδιάστατης υγροθερμικής ανάλυσης WUFI Pro. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση χρήσιμων συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της και οδηγούν σε ερωτήματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα και περαιτέρω εφαρμογές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά