Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση μείωσης τοξικότητας υγρών αποβλήτων και κομπόστ μέσω προσθήκης βιοεξανθρακώματος (biochar)

Ntourma Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B64247C-024D-4A66-B6B4-2D9E77EDA5A9
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Ντούρμα, "Διερεύνηση μείωσης τοξικότητας υγρών αποβλήτων και κομπόστ μέσω προσθήκης βιοεξανθρακώματος (biochar)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76655
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, σκοπός των πειραμάτων που διεξήχθησαν είναι να μελετηθεί ο βαθμός μείωσης της τοξικότητας των υγρών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία φιστικιών, καθώς και να εκτιμηθεί η μείωση της φυτοτοξικότητας του κομπόστ μέσω προσθήκης βιοεξανθρακώματος (biochar). Τα υγρά απόβλητα τα οποία εξετάστηκαν, προέρχονται από έκπλυση φιστικιών. Τα υγρά αυτά επεξεργάστηκαν με τη χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων, για να διαπιστωθεί, αν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους, αλλά και αν είναι εφικτή η διάθεσή τους στο έδαφος. Για τον έλεγχο της τοξικότητας του κομπόστ, πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές πειραμάτων και χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη κομπόστ (compost),το ένα από τη εταιρεία ανακύκλωσης ΔΕΔΙΣΑ Χανίων και το δεύτερο από την Αίγινα. Επίσης, τα βιοεξανθρακώματα (biochars) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, προήλθαν από την πυρόλυση φλοιών φιστικιών και από την πυρόλυση πριονιδιού στους 650ᵒC για 1h. Ο έλεγχος της φυτοτοξικότητας αξιολογήθηκε με τον υπολογισμό του Δείκτη Βλάστησης GI (Germination Index). Για την πραγματοποίηση του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν σπόροι κάρδαμου (Lepidium sativum).Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι για να επαναχρησιμοποιηθούν τα υγρά απόβλητα απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία τους. Επίσης, το κομπόστ το οποίο επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη του καρδάμου ήταν εκείνο από την Αίγινα, ενώ η προσθήκη βιοεξανθρακώματος (biochar) βελτίωσε την ποιότητα των εκχυλισμάτων τα οποία προέκυπταν από τα κομπόστ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά