Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική ανάλυση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Larashi Loren

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0C17405-C62D-4323-966D-F70201B2B8A2
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Loren Larashi, "Στατιστική ανάλυση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76812
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρονικής διακύμανσης των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η διαχρονική διακύμανση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, όζοντος, αιρούμενων σωματιδίων και βενζολίου, για το χρονικό διάστημα 2012-2016. Για την πραγματοποίηση της έρευνας αξιοποιήθηκαν δεδομένα που προέρχονται από το δίκτυο σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καλύπτουν όλη την περιοχή της Αθήνας που έχει εγκαταστήσει το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) του ΥΠΕΝ.Από την επεξεργασία των δεδομένων τα συμπεράσματα που προέκυψαν αφορούσαν στις συγκεντρώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα οι οποίες επηρεάζονται από τη γεωγραφική θέση της περιοχής, τη χρονική περίοδο του έτους και τις γενικές δραστηριότητες της πόλης. Παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ χαμηλότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους και σε περιοχές μακριά από την κίνηση της πόλης. Η διαχρονική μεταβολή των συγκεντρώσεων των μετρούμενων ρύπων καταδεικνύει μια τάση βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η πτωτική τάση για τους ρύπους οφείλεται στα μέτρα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί νομοθετικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά