Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομοτεχνική μελέτη διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκών στέγης για διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

Passisis Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/472A91BA-9EBB-4533-87DB-1681885ECD6B
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Πασσίσης, "Οικονομοτεχνική μελέτη διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκών στέγης για διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76894
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 10 kWp, με τη μορφή ηλιακής στέγης. Συγκεκριμένα πραγματεύεται τόσο την τεχνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε όσο και την οικονομική αξιολόγηση του έργου.Αρχικά παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για τη σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους έργα καθώς και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. Γίνεται επίσης αναφορά στις τάσεις εξέλιξης της αγοράς και του κόστους επένδυσης. Στη συνέχεια γίνεται χρήση του λογισμικού Google Trimble Sketchup για τη σχεδίαση και παρουσίαση της μορφής της ηλιακής αυτή στέγης και περιγράφονται τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της μελέτης και της προσομοίωσης. Η τεχνική μελέτη περιλαμβάνει την χωροθέτηση των πλαισίων και τον τρόπο σύνδεσης της ηλιακής στέγης.Ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση του έργου. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός διασυνδεδεμένου συστήματος πωλείται στον προμηθευτή του δικτύου, επιτρέποντας έτσι στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να αντιμετωπίζει το έργο ως ένα επενδυτικό σχέδιο. Γίνεται παρουσίαση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση του έργου, όπως η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, το ύψος της εγγυημένης τιμής πώλησης, το κόστος κεφαλαίου, το κόστος συντήρησης και ασφάλισης κ.α. Στη συνέχεια υπολογίζονται αναλυτικά οι καθαρές ταμειακές ροές όπως και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της επένδυσης.Τέλος αναλύονται οι δείκτες Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης και εξάγονται τελικά συμπεράσματα για την ανθεκτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά