Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έξυπνα υλικά νανοτεχνολογίας για την προστασία πωρόλιθων, μαρμάρων, κονιαμάτων και τοιχογραφιών

Dimitriadou Pipina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1355E3F1-19C6-4CEE-835E-C6047D458F3F
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πιπίνα Δημητριάδου, "Έξυπνα υλικά νανοτεχνολογίας για την προστασία πωρόλιθων, μαρμάρων, κονιαμάτων και τοιχογραφιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα: «Έξυπνα υλικά νανοτεχνολογίας για την προστασία πωρόλιθων, μαρμάρων, κονιαμάτων και τοιχογραφιών», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον», της κατεύθυνσης: «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιέλαβε σημαντικό πειραματικό μέρος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο «Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης» του Πολυτεχνείου Κρήτης» όπου ερευνήθηκαν υλικά με προστατευτική δράση σε δομικά υλικά αρχιτεκτονικών κατασκευών, μνημείων και σύγχρονων κτιρίων. Συγκεκριμένα μελετήθηκανα) Η συμπεριφορά ενός καινοτόμου υβριδικού νανο-υλικού για την ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων και την αύξηση της ανθεκτικότητας ασβεστόλιθων και ασβεστοκονιαμάτων, του Surfapore FX SB β) Η αποτίμηση της δραστικότητάς των προϊόντων SP και T, οικολογικών νανοσύνθετων υλικών με προστατευτική, στερεωτική και αυτο-καθαριστική δράση Στην παρούσα μελέτη, έγινε εφαρμογή των υπό εξέταση υλικών σε δοκίμια από διάφορα υλικά, ώστε να εκτιμηθεί η συμπεριφορά τους σε υποστρώματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σύσταση και πορώδες. Η αποτελεσματικότητα τους αποτιμήθηκε μέσα από μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης, καθιερωμένες από τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, όπως:• Η διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της επιφάνειας των δοκιμίων σε ότι αφορά: - Την μακροσκοπική τους εικόνα, - Tη δομή της επιφάνειας όπως εικονίζεται από μικροσκόπιο,- Την υδροφοβικότητά της και - Τις χρωματικές παραμέτρους, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας, αφού η επέμβαση σε έργα τέχνης δεν επιτρέπει χρωματικές αλλοιώσεις• Την επίτευξη της απαιτούμενης στερέωσης:- Την βελτίωση της συνοχής εύθρυπτων επιφανειών- Τη ενίσχυση της δομής των υποστρωμάτων στο εσωτερικό τους• Τη διαφοροποίηση του βαθμού υδαταπορρόφησης μέσω της τριχοειδούς αναρρίχησης (WCA)• Τον έλεγχο της δυνατότητας διαπερατότητας υδρατμών (WVP ) και• Την πιθανότητα δημιουργίας παραπροϊόντων από την εφαρμογή του Surfapore FX SB, που θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να παρουσιάσουν αλλοιώσεις • Τέλος, ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα των αυτο-καθοριστικών υλικών με προσομοίωση των ρύπων που μπορεί να προσβάλουν τα δομικά υλικά και των συνθηκών του περιβάλλοντός τους.Τα αποτελέσματα την έρευνας μετά την εφαρμογή των υπό εξέταση υλικών, είναι άκρως ικανοποιητικά. Ενισχύουν πολύ αποτελεσματικά την επιφάνεια και την δομή των φθαρμένων επιφανειών και τις προστατεύουν από μελλοντική φθορά. Ταυτόχρονα, στα υποστρώματα στα οποία εφαρμόζονται προσδίδουν βελτιωμένες ιδιότητες χωρίς να διαταράσσουν τη δομή του συνόλου στο οποίο περιέχονται. Κατά την χρήση τους δεν δημιουργούνται παραπροϊόντα ούτε και μικρορηγματώσεις. Τα συμπεράσματα αυτά, καθιστούν τα υλικά που μελετήθηκαν ως εξαιρετικά αποτελεσματικά στον τομέα της στερέωσης και προστασίας των δομικών υλικών ιστορικών και μη κατασκευών, ενώ κρίνονται και απολύτως συμβατά και σε ότι αφορά την συντήρηση κι αποκατάσταση λίθων, κονιαμάτων και τοιχογραφιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά