Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός, προσδιορισμός φορτίων καταπόνησης και διαστασιολόγηση επένδυσης βαθειάς γεώτρησης για την παραγωγή υδρογονανθράκων

Tasioulis Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A71D6E8-6425-4BB5-8524-9695BB96B967
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Τασιούλης, "Σχεδιασμός, προσδιορισμός φορτίων καταπόνησης και διαστασιολόγηση επένδυσης βαθειάς γεώτρησης για την παραγωγή υδρογονανθράκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επιλογή κατάλληλων τύπων επένδυσης οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σε μια γεώτρηση υδρογονανθράκων, με σκοπό η τελευταία να φτάσει με ασφάλεια στο επιθυμητό βάθος παραγωγής του κοιτάσματος. Ο επιτυχημένος σχεδιασμός καθώς και η επιλογή κατάλληλων τύπων επένδυσης αποτελούν κομβικής σημασίας παράγοντες καθώς τυχόν αστοχία τους, αφενός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όπως κατάρρευση της γεώτρησης, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ακόμη και πρόκληση εργατικού δυστυχήματος και αφετέρου μπορεί να επηρεάσει το κόστος κατασκευής της επένδυσης, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και ασύμφορο σε περίπτωση που χρειαστεί αυτή να αντικατασταθεί.Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τα εξής επιμέρους θέματα: Αρχικά γίνεται αναφορά στις διάφορες λειτουργίες της επένδυσης καθώς και στα διαφορετικά προβλήματα τα οποία μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή και να αντιμετωπιστούν με την χρήση της.Στην συνέχεια περιγράφονται τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται μια ολοκληρωμένη επένδυση γεώτρησης καθώς και η διαδικασία επιλογής των ποικίλων τύπων που την αποτελούν.Επιπρόσθετα μελετήθηκαν και υπολογίστηκαν συγκεκριμένα σχεδιαστικά κριτήρια, με βασικό στόχο ο σχεδιασμός του προγράμματος επένδυσης να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστος και ασφαλής. Τέλος για την επιλογή κατάλληλου τύπου επένδυσης έγιναν δοκιμές αντοχής υποθετικών σεναρίων καταπόνησης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος επένδυσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά