Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση δορυφορικών δεδομένων Sentinel στην πλατφόρμα του Google Earth Engine

Manoudakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9E244E00-1A6D-4054-A755-8C67F0F3BA04
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Μανουδάκης, "Διαχείριση δορυφορικών δεδομένων Sentinel στην πλατφόρμα του Google Earth Engine", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78275
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη για διαχείριση και συσχέτιση δεδομένων μέσα σε ένα χωρικό πλαίσιο, οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία μπορούν να διαχειριστούν ποικίλα χωροχρονικά δεδομένα. Οι πλατφόρμες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων εδώ και αρκετά χρόνια βοηθούν πολλούς επιστημονικούς κλάδους στην ανάλυση και διαχείριση δεδομένων καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία της χωρικής πληροφορίας. Τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας Νέφους, εισήχθη και στον κλάδο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). Στο πλαίσιο της Δημοκρατικοποίησης της πληροφορίας, δηλαδή την ανοικτή διάθεση μεγάλου όγκου δεδομένων και την ικανότητα οπτικοποίησης και επεξεργασίας αυτών από το μέσο χρήστη, αναπτύχθηκε η πλατφόρμα Google Earth Engine. Προσφέροντας καθημερινά δεδομένα, που συλλέγονται από διάφορες υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων (π.χ. ESA, USGS, MODIS) και ταυτόχρονα διαθέτοντας στο χρήστη ένα προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών API, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε ερευνητή να κάνει χρήση δεδομένων δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Η διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, μέσω της ανάπτυξης πλήθους εφαρμογών Τηλεπισκόπησης. Μέσα από την επιτυχή υλοποίηση όλων των αλγορίθμων, την τριβή με την εφαρμογή και την αλληλεπίδραση που υπήρξε με την κοινότητα, συμπεραίνουμε ότι η Earth Engine, μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα εξοικείωσης με την ανάλυση δεδομένων, αλλά και ένα πανίσχυρο αναλυτικό εργαλείο στα χέρια του έμπειρου προγραμματιστή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά