Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης, με χρήση της μεθόδου DRASTIC-LU

Kalaitzaki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7B41EEE6-0DDF-4F02-B019-5C86D56D0EA7
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Καλαϊτζάκη, "Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης, με χρήση της μεθόδου DRASTIC-LU", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78287
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχει ως θέμα την τρωτότητα του υδροφορέα της λεκάνης των Μοιρών, μέσω της μεθόδου DRASTIC-LU, με χρήση του προγράμματος ArcMap του GIS. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά στη σημασία του υπόγειου νερού στον υδρολογικό κύκλο και στη συνέχεια αναλύεται το πρόβλημα ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, καθώς και οι πηγές ρύπανσης και οι τρόποι αντιμετώπισης της.Στο 2ο κεφάλαιο αναφέρεται η έννοια της τρωτότητας καθώς και οι μέθοδοι εκτίμησης της και αναλύεται η μέθοδος DRASTIC-LU.Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της περιοχής μελέτης και στο 4ο και 5ο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης και τα συμπεράσματα αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά