Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη της χωρικής κατανομής υδραυλικού ύψους υδροφορέα με τη χρήση νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων βάσης

Tsaparas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/75312124-7826-4F39-9B29-784AEF4254ED
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Τσαπάρας, "Πρόβλεψη της χωρικής κατανομής υδραυλικού ύψους υδροφορέα με τη χρήση νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων βάσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78290
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η χωρική εκτίμηση του υδραυλικού ύψους ενός υδροφορέα στον νομό Δράμας με την χρήση ενός είδους τεχνητού νευρωνικου δικτύου που λέγεται δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων βάσης (RBFN–RadialBasisFunctionNetwork).Οι συμβατικές τεχνικές μοντελοποίησης συχνά είναι χρονοβόρες και δαπανηρές και έχουν περιορισμούς σε δεδομένα και γνώση. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα παρέχουν μια εναλλακτική απέναντι σε αυτά τα εμπόδια, καθώςμπορούν να παρέχουν λύσεις χωρίς να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ των δεδομένων και των αποτελεσμάτων, με το να εκπαιδεύονται από δεδομένα και να γενικεύουν. Η λειτουργία τους βασίζεται στην βιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου και αποτελούν ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης.Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται τροποποιώντας τις ενδονευρωνικές δυνάμεις σύνδεσης γνωστές ωςσυναπτικά βάρη μεταξύ των τεχνητών τους νευρώνων. Αυτό γίνεται τροφοδοτώντας το δίκτυο με παραδείγματα εισόδου-εξόδου, ώστε να τους παρέχεται μια επιθυμητή απάντηση σε δεδομένα εισόδου και έτσι να τροποποιήσουν κατάλληλα τα συναπτικά τους βάρη, ανάλογα με έναν κανόνα μάθησης.Μετά από ένα μεγάλο αριθμό επαναλήψεων το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο έχει κατασκευάσει μια χαρτογράφηση εισόδου- εξόδου και έχει προσαρμοστεί στο πρόβλημα.Στην περιοχή μελέτης έχουμε δεδομένα από 250σημεία από πηγάδια παρατήρησης. Για κάθε σημείο έχουμε συντεταγμένες χ, ψ και μετρήσεις υδραυλικού ύψους. Το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύτηκε στην πλειοψηφία των δεδομένων και δοκιμάστηκε η ακρίβεια του σε έναν μικρό αριθμό του συνόλου δεδομένων.Πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκιμές χωρίζοντας το σύνολο δεδομένων σε υποσύνολα και εκπαιδεύοντας το νευρωνικό δίκτυο σε αυτά, καθώς και δοκιμές σε τυχαία δεδομένα. Εξετάστηκε η ακρίβεια του νευρωνικού δικτύου σε κάθε περίπτωση και έγινε γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων και της απόκλισης από τις τιμές μέτρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά