Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση και αξιοποίηση μεθοδολογιών μέτρησης συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια

Tome Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D945A96-B43F-4B3B-9AF8-83530347FF70
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Τομέ, "Συγκριτική αξιολόγηση και αξιοποίηση μεθοδολογιών μέτρησης συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78313
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ραδόνιο (Rn), ένα άχρωμο και άοσμο φυσικό ραδιενεργό αέριο που εκλύεται από πετρώματα, εδάφη ακόμα και από ύδατα. Θεωρείται ακίνδυνο σε ανοιχτούς χώρους και κλειστούς - επαρκώς αεριζόμενους χώρους. Ωστόσο, σε περιοχές που λόγω κυρίως του γεωλογικού υποβάθρου παρουσιάζεται αυξημένο ποσοστό έκλυσης αυτού του αερίου, ανεπαρκώς αεριζόμενοι οικιστικοί χώροι, αλλά πολύ περισσότερο υπόγειοι χώροι κάθε χρήσης μπορούν να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για την ανθρώπινη υγεία.Για την μέτρηση της συγκέντρωσης του ραδονίου χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι που ταξινομούνται ανάλογα με τον αν καταγράφουν το ραδόνιο ή τα θυγατρικά του, τον απαιτούμενο χρόνο μέτρησης και την ύπαρξη ή όχι συνεχούς πηγής ενέργειας του οργάνου μέτρησης. Για την αποτελεσματική σύγκριση και αξιολόγηση των μετρητικών οργάνων και μεθοδολογιών έγινε στην εργασία αυτή, με τη χρήση δεδομένων από την διεθνή βιβλιογραφία μία ανασκόπηση, καταγραφή και παρουσίαση των οργάνων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ραδονίου σε κλειστούς χώρους και ειδικά σε φυσικά περιορισμένους χώρους, τα σπήλαια. Συνολικά μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν οι μέθοδοι μέτρησης της συγκέντρωσης του ραδονίου από εκατό διαφορετικές/τυχαίες δημοσιευμένες εργασίες σε σπήλαια ανά τον κόσμο. Όπως προκύπτει οι ανιχνευτές πυρηνικών ιχνών είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος παγκοσμίως αγγίζοντας το 50,41%. Με διαφορά ακολουθούν οι ανιχνευτές θαλάμων ημιαγωγών με 23,14% επί των υπό επεξεργασία δημοσιευμάτων, ακολουθούν με 16, 53% οι κυψελίδες σπινθηρισμού, με 11,57% οι ανιχνευτές θαλάμων ιονισμού και τέλος οι ανιχνευτές ενεργοποιημένου άνθρακα κατέχουν την τελευταία θέση με 1,65%.Εκτός της ανωτέρω κατάταξης καταγράφηκαν ιδιομορφίες, ακραίες και μέσες τιμές και επιπροσθέτως αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου μέτρησης στα σπήλαια, που αποτελούν πόλο έλξης και επίσκεψης για πολλά εκατομμύρια φυσιολατρών παγκοσμίως, αποτελώντας για διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, ένα σταθερά αυξανόμενο εθνικό κεφάλαιο: η συσχέτιση των υψηλών συγκεντρώσεων ραδονίου με την παρουσία ή απουσία αερισμού, η σημαντικότητα των εποχικών διακυμάνσεων των συγκεντρώσεων του ραδονίου, η βαρύνουσα σημασία των χρονικά ολοκληρωμένων μεθόδων καθώς και αναγκαιότητα σε πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών μεθόδων για την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά