Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναγνώριση χειρονομιών για σύνθεση προτάσεων με πιθανοτικούς αλγόριθμους

Giannelos Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7123ABC9-7723-4E8F-9BB0-61516EDCBA6A
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Γιαννέλος, "Αναγνώριση χειρονομιών για σύνθεση προτάσεων με πιθανοτικούς αλγόριθμους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78338
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The purpose of this work was to develop a standalone system that predictstext and outputs speech synthesis for people with physical disabilities andreduced fine motor function. A low-cost, infrared hand tracking device wasutilized, typically used in virtual/augmented reality applications. The implementedsystem offers two basic functionalities. First, a human-computerinteraction (HCI) functionality that is customizable and offers enough featuresthat can be tailored to a large number of different users. Second, a wayto predict what the user intends to write in order to reduce the user’s inputtext as much as possible, speeding up overall communication. The wordprediction task was mainly based on n-grams (and relevant Markov Chains),abbreviation expansion (and lookup tables) and recurrent neural networks.Evaluation results confirmed that the simple prediction methods utilized acceleratedword typing speed, saving input text by approximately 63%. Futurework could utilize additional eye-tracking or hand-tracking sensors.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά