Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα Αναζήτησης Πτήσεων

Zoukas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E745905D-894E-4D3E-BF95-C94796969C18
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Ζούκας, "Σύστημα Αναζήτησης Πτήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78473
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία βασίστηκε στην ιδέα της ανάπτυξης ενός λογισμικού συστήματος για την αποτε- λεσματική και ευφυή αναζήτηση οικονομικών εισιτηρίων για αεροπορικές διαδρομές. Η πρω- τοτυπία της εφαρμογής έγκειται στη χρήση τεχνικών διαδικτυακής εξόρυξης (web scraping) για την ανάλυση των πληροφοριακών σελίδων υφιστάμενων πλατφορμών κρατήσεων αερο- πορικών εισιτηρίων και την εξόρυξη δεδομένων από αυτές. Παράλληλα, η εφαρμογή επε- κτείνει την επερώτηση ενός χρήστη, προτείνοντας όχι μόνο εισιτήρια για απευθείας πτήσεις, αλλά και για εναλλακτικές πτήσεις με ενδιάμεσους σταθμούς. Οι ενδιάμεσοι σταθμοί προσ- διορίζονται από τον χρήστη με βάση το μέγεθος των αεροδρομίων τους και την απόστασή τους από τον αρχικό και τον τελικό προορισμό.Η επαύξηση της λειτουργικότητας οδηγεί στην αυτοματοποιημένη ανάκτηση επιπλέον ιστο- σελίδων από πλατφόρμες κρατήσεων, ώστε ο μηχανισμός web scraping να ανακτά τιμές ει- σιτηρίων και για τα επιμέρους σκέλη της διαδρομής.Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν προγραμματιστικές τεχνικές και τε- χνολογίες αιχμής, ώστε οι αναζητήσεις να διεκπεραιώνονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και να μην καταναλώνονται αυξημένοι υπολογιστικοί πόροι.Χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ασύγχρονου προγραμματισμού στο διακομιστή, RESTful διαδικτυακές υπηρεσίες για πρόσβαση στις λειτουργίες από το πρόγραμμα – πελάτη, καθώς και NoSQL βάση δεδομένων για την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων των πτήσεων.Τέλος, έλαβαν χώρα επιτυχημένες δοκιμές όσον αφορά τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας με την χρήση δεδομένων από εμπορικά διαθέσιμο ιστότοπο εύρεσης αεροπορικών εισιτη- ρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά