Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή αξιολόγηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

Siatou Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2C3917CC-6092-4C51-87EE-F5ACB9D34218
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Σιάτου, "Ενεργειακή αξιολόγηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η ενεργειακή κατανομή (%) στα στάδια και στις διεργασίες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια ανά κυβικό εισερχόμενων λυμάτων (kWh/m3) των εγκαταστάσεων αυτών. Το κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης των ΕΕΛ που λειτουργούν σε πόλεις της Ελλάδος με εξυπηρετούμενο ισοδύναμο πληθυσμό (ιπ) από 200 έως 56.000 ισοδύναμους κατοίκους (ικ) και εισερχόμενη παροχή από 200 έως 37.000 m3/d.Αρχικά, για την συγγραφή του θεωρητικού μέρους, επιχειρήθηκε μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τα στάδια και τις διεργασίες επεξεργασίας που συναντώνται συνήθως σε μια ΕΕΛ, τις ενεργειακές ανάγκες των ΕΕΛ παγκοσμίως, τη χρήση των ενεργειακών πόρων και του ενεργειακού κόστους μιας ΕΕΛ, τις μεθόδους συγκριτικής αξιολόγησης, καθώς και τη μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε στην εργασία, και έγινε μια γενική παρουσίαση των υπό εξέταση εγκαταστάσεων. Η έρευνα έγινε κυρίως σε μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς ελληνικών και αγγλικών λέξεων-κλειδιών. Οι βιβλιογραφικές πηγές ήταν α) βιβλία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, β) άρθρα επιστημονικών περιοδικών, γ) άρθρα διάφορων ιστοσελίδων όπως αυτές του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), δ) η Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ε) παρουσιάσεις και σημειώσεις μαθημάτων, στ) τεχνικές εκθέσεις, ζ) Νόμοι και Οδηγίες, καθώς και η) διπλωματικές εργασίες.Στη συνέχεια, με χρήση ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Ι) συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας, ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργειακού κόστους είκοσι δύο (22) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Ελλάδος [Αγίου Νικολάου Κρήτης, Αμύνταιου, Ελασσόνας, Ελούντας, Θάσου, Θήβας, Καρδίτσας, Καρλοβασίου, Κρούστας, Λαμίας, Λαυρίου, Λιμνών, Λιτόχωρου, Μάρπησσας, Μονεμβασιάς, Νάουσας (Πάρου), Νέας Κυδωνίας Κρήτης, Παροικιάς, Πρίνας, Φαρσάλων, Φλώρινας, Χρυσούπολης]. Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε περισσότερους από εκατό (100) ερωτώμενους, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της φοιτήτριας με την πλειοψηφία των υπεύθυνων λειτουργίας των ΕΕΛ της χώρας. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν ανοικτού και κλειστού τύπου, ή και συνδυασμός αυτών. Έπειτα, έγινε επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών μέσω του προγράμματος λογιστικών φύλλων Microsoft Excel και παρουσίασή τους σε πίνακες και διαγράμματα, ώστε τελικά να σχηματιστεί μια γενική εικόνα σχετικά με την ποσοστιαία ενεργειακή κατανομή (%) στα στάδια επεξεργασίας λυμάτων και παραγόμενης ιλύος, καθώς και την καταναλισκόμενη ενέργεια ανά κυβικό μέτρο εισερχόμενων λυμάτων (kWh/m3) των υπό εξέταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.Σε γενικές γραμμές, από την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, προκύπτει ότι:- Ο μέσος όρος της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά κυβικό μέτρο εισερχόμενων λυμάτων είναι PI1 = 0,862 ± 0,370 kWh/m3, ενώ αναμένεται το 68,0% των μετρήσεων να βρίσκονται μεταξύ 0,312 και 1,359 kWh/m3.- Ο μέσος όρος της ημερήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας ανά κάτοικο είναι PI2 = 0,159 ± 0,069 kWh/pe-day, ενώ αναμένεται το 68,0% των μετρήσεων να βρίσκονται μεταξύ 0,059 και 0,259 kWh/pe-day.- Ο μέσος όρος της ημερήσιας παροχής ανά κάτοικο είναι PI3 = 0,215 ± 0,008 m3/pe-day, ενώ αναμένεται το 68,0% των μετρήσεων να βρίσκονται μεταξύ 0,105 και 0,326 m3/pe-day.- Ο μέσος όρος του ενεργειακού κόστους, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δεδομένων των εξεταζόμενων ΕΕΛ, είναι PI4 = 0,140 ± 0,032 €/kWh, ενώ αναμένεται το 99,7% των μετρήσεων να βρίσκονται μεταξύ 0,006 και 0,273 €/kWh. Ο μέσος όρος του ημερήσιου ενεργειακού κόστους ανά κάτοικο είναι PI5 = 0,025 ± 0,013 €/pe-day, ενώ αναμένεται το 68,0% των μετρήσεων να βρίσκονται μεταξύ 0,006 και 0,044 €/pe-day.- Το ποσοστό της κατανάλωσης στη βιολογική βαθμίδα βάσει των δεδομένων λειτουργίας είναι 84,6% επί της συνολικής κατανάλωσης και το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύστημα αερισμού είναι 77,0% επί της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας, το οποίο ποσοστό βρίσκεται στο ανώτερο αναμενόμενο όριο. - Η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κυβικό μέτρο εισερχόμενου λύματος σε εγκαταστάσεις με Οξειδωτική τάφρο (0,687 ± 0,344 kWh/m3) είναι μικρότερη από εκείνη στις εγκαταστάσεις με δεξαμενές Πλήρους μείξης (0,836 ± 0,129 kWh/m3), η οποία με τη σειρά της είναι μικρότερη εκείνης σε ΕΕΛ με δεξαμενές Εμβολικής ροής (1,187 ± 0,621 kWh/m3).Λέξεις-κλειδιά: «εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων», «ΕΕΛ», «βιολογικός καθαρισμός», «κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας», «ενεργειακή απόδοση», «ενεργει

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά