Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμικά δένδρα απόφασης σε κατανεμημένο περιβάλλον

Moumoulidou Zafeiria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2BB9DC34-CF39-4B54-8EE4-1B3F0C172142
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζαφειρία Μουμουλίδου, "Δυναμικά δένδρα απόφασης σε κατανεμημένο περιβάλλον ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78611
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα δένδρα απόφασης είναι μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων αφού τα μοντέλα τα οποία παράγουν συνάδουν με τον ανθρώπινο τρόπο αντίληψης. Ειδικότερα, επιλέγουμε να ασχοληθούμε με το μοντέλο ανάλυσης ροών δεδομένων δεδόμενου ότι αποτελεί ένα από τα πιο ρεαλιστικά σχήματα αφού ο όγκος και ο ρυθμός των δεδομένων στη γενική περίπτωση καθιστά τις κλασσικές μεθόδους επεξεργασίας μη αποδοτικές. Πιοσυγκεκριμένα, μελετάμε τον state-of-the-art αλγόριθμο των Hoeffding Trees για την σχεδίαση δένδρων απόφασης. Για τα δένδρα απόφασης σε ροές δεδομένων μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις είναι ότι κάθε δεδομένο το βλέπουμε και το επεξεργαζόμαστε μόνο μία φορά χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να το αποθήκευσουμε στη μνήμη. Έτσι, οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με την ανάπτυξη του δένδρου πρέπει να ολοκληρωθεί βάσει ενός υποσυνόλουτου αρχικού όγκου των δεδομένων. Παράλληλα, μελετάμε το σχήμα γεωμετρικής παρακολούθησης της τιμής μιας συνάρτησης πάνω σε κατανεμημένες ρόες δεδομένων. Σε αυτό θεωρούμε ότι τα δεδομένα που χρειάζονται για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης είναι διαμοιρασμένα σε διάφορους κόμβους επεξεργασίας. Στόχος λοιπόν είναι η σχεδίαση ενός σχήματος παρακολούθησης όπου οι κόμβοι δε χρειάζεται να επικοινώνουν με κάποιοκεντρικό για να εντοπιστεί αν η τιμή της συνάρτησης ξεπέρασε κάποια τιμή έτσι ώστε να μειωθεί ο φόρτος επικοινωνίας. Τέλος, προτείνουμε ένα νέο κατανεμημένο μοντέλο σχεδίασης δενδρικών μοντέλων απόφασης συνδιάζοντας κατάλληλα ιδέες από τις δύο δουλειές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά