Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

9th GRACM International Congress on Computational Mechanics

Stavroulakis Georgios, Papadrakakis, Manolis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF0F2216-5E19-4C4A-A47A-D4F9164C2E4D
Έτος 2018
Τύπος Βιβλίο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Manolis Papadrakakis, Georgios E. Stavroulakis (editors), 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics. Chania, Greece: Technical University of Crete Press, 2018.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The present electronic book is an edited collection of papers presented at the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, which was held at the Technical University of Crete, Chania, June 4-6, 2018. The congress was organized by the Greek Association of Computational Mechanics (GRACM) with the support of the Institute of Computational Mechanics & Optimization (CoMecO) of School of Production Engineering & Management of Technical University of Crete.The volume contains 48 papers, reflecting recent advanced in Computational Mechanics.The Editors would like to thank all the authors of the papers for submitting a full paper for the presentcollection, the reviewers of the papers and the members of the Executive Council of GRACM, who served as members of the Scientific Committee. Thanks are also due to all the people who provided technical and secretarial support to the Congress, especially to Mrs. Maria Bakatsaki from the Technical University of Crete, as well as to the Technical University of Crete Press, which published the present book.Chania, June 2018The 9th GRACM Conference co-chairmenManolis Papadrakakis, National Technical University of Athens, GRACM ChairmanGeorgios E. Stavroulakis, Technical University of Crete, GRACM Vice-Chairman

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά