Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μεθοδολογίας τρισδιάστατης προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Εφαρμογή στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 με τη σεισμική ανάκλαση

Brintakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ABB1B1F0-BF86-459B-933D-A02A739F3B0E
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μπριντάκης, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας τρισδιάστατης προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Εφαρμογή στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 με τη σεισμική ανάκλαση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78712
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία αλγορίθμου προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων σε τρισδιάστατο μοντέλο με σκοπό τη προσομοίωση της παρακολούθησης της γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η μεθοδολογία προσεγγίστηκε μέσω των πεπερασμένων διαφορών και πιο συγκεκριμένα του αριθμητικού σχήματος τύπου MacCormack. Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών είναι μία από τις σημαντικότερες αριθμητικές μεθόδους στην προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Το γεγονός οφείλεται στο ότι είναι εύκολα εφαρμόσιμη σε πολύπλοκα προβλήματα, με σχετικά μεγάλη ακρίβεια. Η δημιουργία του αλγόριθμου όπως και οι προσομοιώσεις των τρισδιάστατων μοντέλων πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό Matlab. Εξετάστηκε η ορθή λειτουργία της προσομοίωσης, συγκρίνοντας την αριθμητική με την αναλυτική λύση, σε ομοιογενές μοντέλο.Στη συνέχεια προσομοιώθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα με δύο και τρία γεωλογικά στρώματα αντίστοιχα. Υπολογίστηκαν οι διπλοί κατακόρυφοι χρόνοι και αντιστοιχήθηκαν με τα αποτελέσματα των καταγραφών.Τέλος, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση ενός τρισδιάστατου γεωλογικού μοντέλου του Πρίνου, με εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο στρώμα Α1 του ταμιευτήρα. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στις τρεις διαστάσεις συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της δισδιάστατης προσομοίωσης στους χρόνους των απευθείας αλλά και των ανακλώμενων κυμάτων.Βάσει των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής εργασίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών στις τρεις διαστάσεις είναι εξαιρετικά εύχρηστη και μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια σε πολύπλοκα γεωλογικά μοντέλα.Επιπλέον, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε τρισδιάστατο μέσο είναι ορθά, εφόσον έχουν επαληθευτεί οι λύσεις τους. Στην προσομοίωση του τρισδιάστατου γεωλογικού μοντέλου αποθήκευσης CO2 τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της δισδιάστατης προσομοίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά