Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική ανάλυση υδρο-μετεωρολογκών δεδομένων της νήσου Κρήτης

Eleftheraki Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/301D4BEC-8773-485A-95E5-9288F247E7A4
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Ελευθεράκη, "Στατιστική ανάλυση υδρο-μετεωρολογκών δεδομένων της νήσου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78805
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια στατιστική ανάλυση και μελέτη των υδρο-μετεωρολογικών δεδομένων και βασικών περιβαλλοντικών μεταβλητών στη νήσο Κρήτη. Οι περιβαλλοντικές μεταβλητές που αναλύονται είναι η βροχόπτωση, η εξατμισοδιαπνοή και η ωφέλιμη βροχόπτωση, καθώς επίσης γίνεται αναφορά στη θερμοκρασία. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για την Κρήτη, αναφέρεται ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας και αναλύεται η έννοια της στατιστικής ανάλυσης, που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ακολουθεί μια εκτενής περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν, για την ανάλυση των υδρο-μετεωρολογικών δεδομένων.Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται µια γενική περιγραφή της περιοχής µελέτης, όπου αναφέρονται οι γεωλογικές συνθήκες και τα υδρολογικά δεδοµένα της νήσου Κρήτης. Περιγράφονται επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά του κλίµατος, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές µεταβλητές και γίνεται αναφορά στη βιοποικιλότητα του νησιού, σχετικά µε τη χλωρίδα, την πανίδα και τις ευαίσθητες και προστατευόµενες περιοχές. Ακολουθεί η παρουσίαση της βάσης των περιβαλλοντικών δεδοµένων, όπου απαριθµούνται οι βροχοµετρικοί και µετεωρολογικοί σταθµοί του νησιού αλλά και η περιγραφή του τρόπου που αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων.Έπειτα, πραγµατοποιείται η στατιστική ανάλυση των παραπάνω περιβαλλοντικών µεταβλητών και κυρίως της βροχόπτωσης, όπου κυρίως μέσω της χρήσης γραφημάτων παρουσιάζεται η χρονική κατανομή της βροχόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα παρατίθενται διαγράμματα με την ημερήσια, τη μηνιαία αλλά και την ετήσια αθροιστική βροχόπτωση των βροχομετρικών σταθμών, αφού πρώτα πραγματοποιείται συμπλήρωση χρονοσειρών με τη μέθοδο της βροχοβαθμίδας, με σκοπό τη διεξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της συνολικής βροχόπτωσης για τα έτη 1974-2017, αλλά και ο μέσος όρος των ξηρών και των υγρών περιόδων και παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Μέσω γραφημάτων προσαρμογής της κανονικής κατανομής, προσδιορίζονται οι περίοδοι επαναφοράς της μέγιστης βροχόπτωσης αλλά και το ύψος βροχής που αναμένεται και στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγράμματα εξατμισοδιαπνοής και ωφέλιμης βροχόπτωσης.Τέλος, αναφέρονται τα βασικά συµπεράσµατα, που εξάγονται από την παρούσα ανάλυση και αφορούν στη χωρική και χρονική κατανοµή των µεταβλητών αυτών σε ολόκληρη την έκταση του νησιού. Πιό συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής σημαντικά συμπεράσματα: Η Δυτική ακτή εμφανίζει μεγαλύτερο ύψος βροχής από την Ανατολική και η βροχή αυξάνει µε το ανάγλυφο. Τα Λευκά Όρη είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες βροχοπτώσεις στους νομούς δυτικά της Κρήτης όπως Χανίων και Ρεθύμνου. Για το σύνολο των σταθμών της νήσου Κρήτης, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια των ετών 1974-2017, το ύψος της βροχόπτωσης ακολούθησε πτωτική τάση της τάξεως των 3mm, ενώ ο μέσος όρος της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης, ανέρχεται σε 763,61mm κατακρημνισμάτων. Aπο αυτά, εκτιμάται ότι 87% της συνολικής βροχόπτωσης ενός υδρολογικού έτους πραγματοποιείται κατά την υγρή περίοδο, ενώ ένα ποσοστό 13% αντιστοιχεί στην ξηρή περίοδο. Για τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνης, εκτιμάται ότι το ύψος της βροχόπτωσης ακολούθησε πτωτική τάση της τάξεως των 4,8mm και 4,24mm, ενώ για τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνης, 2,62mm και 3,65mm, αντίστοιχα. H υψηλότερη βροχόπτωση παρατηρείται στον σταθμό Πρασσές, ενώ η χαμηλότερη βροχόπτωση παρατηρείται στη Σητεία. H μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι μέγιστη τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο και ελάχιστη τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, καθώς επίσης τουλάχιστον το 30% της ετήσιας βροχόπτωσης στους περισσότερους σταθμούς της Κρήτης, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πιο υγρού μήνα. Τέλος αναφορικά με την εξατμισοδιαπνοή, η μεγαλύτερη, λαμβάνει χώρα στον Πλακιά, ενώ η μεγαλύτερη ωφέλιμη βροχόπτως, στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Το 2015 είναι το έτος με τη μεγαλύτερη εξατμισοδιαπνοή για την πλειοψηφία των σταθμών. Η ωφέλιμη βροχόπτωση, παρουσιάζει μέγιστες τιμές κυρίως τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά