Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναλυτικός χαρακτηρισμός και εναλλακτικές χρήσεις στερεών υπολειμμάτων αποθήκευσης πετρελαίου

Tzinaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C59912BF-6CE1-425F-87A0-D82165EF9810
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη-Μαρίνα Τζινάκη, "Αναλυτικός χαρακτηρισμός και εναλλακτικές χρήσεις στερεών υπολειμμάτων αποθήκευσης πετρελαίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78827
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στο χαρακτηρισμό και την διαχείριση στερεών αποβλήτων τα οποία καθιζάνουν σε χώρους αποθήκευσης πετρελαίου. Ειδικότερα έγινε αναλυτικός χαρακτηρισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του αποβλήτου, το οποίο αποτελεί υπόλειμμα από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου αργού πετρελαίου, καθαρισμού σωληνώσεων εγκαταστάσεων και πλοίων. Παρουσιάζονται οι διεργασίες στη βιομηχανία πετρελαίου, τα παραγόμενα προϊόντα, τα είδη των αποβλήτων που προκύπτουν από τις διεργασίες αυτές και ειδικότερα οι πετρελαιοειδείς λάσπες του πυθμένα δεξαμενών.Εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των αποβλήτων αυτών ως ασφαλτικά πρόσθετα σε εναλλακτικά ασφαλτομίγματα και ως εναλλακτικά καύσιμα στην τσιμεντοβιομηχανία. Περιγράφονται οι περιορισμοί των χρήσεων αυτών ως προς την τοξικότητα και την τήρηση προδιαγραφών που καθορίζουν την καταλληλότητα των αποβλήτων για καύση και ασφαλτόστρωση. Ο χαρακτηρισμός αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λασπών και η αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων συμφωνούν με τις προδιαγραφές των εναλλακτικών υλικών σε έργα οδοποιίας και ως καύσιμα τσιμεντοβιομηχανίας επιτρέποντας την χρήση των λασπών σε αυτούς τους κλάδους. Η χρήση εναλλακτικών υλικών συμβάλει τόσο στη μείωση των καταναλώσεων των ορυκτών καυσίμων, και αποτελεί έναν ορθολογικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση των ποσοτήτων τους και αξιοποίηση τους, με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη τόσο για το βιομηχανικό κλάδο όσο και για την κοινωνία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά