Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ακριβής γεωδαιτικός εντοπισμός για την παρακολούθηση μικρομετακινήσεων του φράγματος Βαλσαμιώτη στη Δυτική Κρήτη

Chardaloupas Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8EA96FEA-0F3E-4411-9ED6-E1168B09B3C3
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονύσιος Χαρδαλούπας, "Ακριβής γεωδαιτικός εντοπισμός για την παρακολούθηση μικρομετακινήσεων του γράφματος Βαλσαμιώτη στη Δυτική Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78854
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι ο ακριβής γεωδαιτικός εντοπισμός με την χρήση των παγκοσμίων συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) για την παρακολούθηση μικρομετακινήσεων στο φράγμα Βαλσαμιώτη στα Χανιά Κρήτης, Ελλάδα. O εντοπισμός πραγματοποιήθηκε με το αμερικανικό δορυφορικό σύστημα GPS (Global Positioning System), δημιουργήθηκε ένα τοπικό γεωδαιτικό δίκτυο με παρατηρήσεις φάσεων και ψευδο-αποστάσεων το οποίο συνδέθηκε στη συνέχεια με απόλυτες τιμές ως προς το κέντρο μάζας της Γης.Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου ιδρύθηκε δίκτυο από τέσσερα σημεία ελέγχου, έγιναν παρατηρήσεις με γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες GPS για 2 ώρες, προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες τους ως προς θεμελιώδη παγκόσμια σημεία αναφοράς (TUC2 στο Πολυτεχνείο Κρήτης) και μετασχηματίσθηκαν σε διάφορα συστήματα αναφοράς όπως το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ-87), το δορυφορικό World Geodetic System 1984 (WGS-84) αλλά και το Ελληνικό Hellenic Terrestrial Reference System 2007 (HTRS-07).Τέλος πραγματοποιήθηκε κινηματικός εντοπισμός του φράγματος με χρήση του μόνιμου σταθμού TUC2 ως σημείο αναφοράς, στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ-87 με χρήση υψηλής ακρίβειας γεωδαιτικών δορυφορικών δεκτών GPS δύο συχνοτήτων για τρείς ημέρες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά