Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αυτόνομη πλοήγηση ηλεκτρικού οχήματος

Sarantinoudis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E6BF0F08-E7F4-4E75-8F47-D982D67F5D0E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Σαραντινούδης, "Αυτόνομη πλοήγηση ηλεκτρικού οχήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78897
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων είναι μια από τις κύριες περιοχές ενδιαφέροντος στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η συνεχής εξέλιξη του πεδίου αυτού προϋποθέτει την ενασχόληση ενός εύρους μηχανικών με αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες, η εκπαίδευση των οποίων αποτελεί κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα αυτού. Ωστόσο, πλατφόρμες ικανές να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων δεν είναι διαθέσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούνται είτε ρομποτικά οχήματα υπό κλίμακα, είτε πραγματικών διαστάσεων πρωτότυπα, για την κατανόηση των βασικών αρχών της αυτόνομης πλοήγησης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν μειονεκτήματα όπως είναι η έλλειψη ρεαλιστικών συνθηκών ή το κόστος των οχημάτων και των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια πλατφόρμα ηλεκτρικού οχήματος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων. Η προτεινόμενη πλατφόρμα, ένα πρωτότυπο όχημα πόλης, αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μη ρεαλιστικών συνθηκών και του κόστους αντίστοιχα. Είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες αντίληψης του περιβάλλοντος, όπως κάμερες, λέιζερ σαρωτή και αισθητήρες υπερήχων αλλά και αισθητήρες πλοήγησης όπως μονάδα παγκόσμιας στιγματοθέτισης αλλά και μονάδα αδρανειακής μέτρησης, και προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια σε οποιονδήποτε σκοπεύει να ασχοληθεί με τον τομέα της αυτονομίας. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η κατασκευή μιας λειτουργικής πλατφόρμας που θα υποστηρίξει της ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα αυτό. Η λειτουργικότητά της έχει επαληθευτεί μέσα από εκτεταμένα πειράματα σε -σχεδόν- πραγματικές συνθήκες αποδεικνύοντας την αξιοπιστία της και την δυνατότητα άμεσης προσαρμογής σε διαφορετικά σενάρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά