Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος MPPT για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς DC/DC ανύψωσης τάσης

Georgiadis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/01A0078A-C4BC-42F7-B130-D5843034AB99
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Γεωργιάδης, "Ανάπτυξη συστήματος MPPT για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς DC/DC ανύψωσης τάσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78959
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό μετατροπέα DC/DC ανύψωσης τάσης, έναν μικροελεγκτή και τους απαραίτητους αισθητήρες. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι, μέσω κατάλληλου ελέγχου του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος, η φωτοβολταϊκή συστοιχία να λειτουργεί στο σημείο μέγιστης παραγωγής ισχύος και, ταυτόχρονα, να μεγιστοποιείται σε πραγματικό χρόνο ο βαθμός απόδοσης του μετατροπέα DC/DC. Επιπλέον, το σύστημα που υλοποιήθηκε αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μερικής σκίασης και μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο σε ομοιόμορφη όσο και σε ανομοιόμορφη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στην φωτοβολταϊκή συστοιχία. Για τον κατάλληλο έλεγχο του μετατροπέα DC/DC υλοποιήθηκαν 4 εναλλακτικοί αλγόριθμοι και αξιολογήθηκε πειραματικά η απόδοσης τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι αλγόριθμοι αυτοί ελέγχουν τη λειτουργία του μετατροπέα DC/DC και έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του μετατροπέα DC/DC. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα της εργασίας αυτής αυξάνει σημαντικά την ισχύ που μεταφέρεται από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία στην έξοδο του μετατροπέα DC/DC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά