Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μικροβιολογική ανάλυση και έλεγχος ποιότητας σε δείγματα θαλασσινού νερού και άμμου από παραλίες του νομού Χανίων

Kossyvaki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A2A60514-82CF-4F98-8044-223FF2EA186C
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Κοσσυβάκη, "Μικροβιολογική ανάλυση και έλεγχος ποιότητας σε δείγματα θαλασσινού νερού και άμμου από παραλίες του νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78975
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των θαλάσσιων υδάτων και γενικότερα των ακτογραμμών για λόγους αναψυχής αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η ψυχαγωγία και ο τουρισμός που σχετίζονται με το νερό, μπορούν να αυξήσουν το μικροβιακό φορτίο των παραλιών και να εκθέσουν τον άνθρωπο σε κινδύνους που προκαλούνται από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και στο περιβάλλον και την οικονομία των τουριστικών περιοχών. Έχει, λοιπόν, αυξηθεί αισθητά η ανησυχία τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.Για τη διεξαγωγή ελέγχων αξιολόγησης της ποιότητας και της καταλληλότητας των παραλιών, η διεθνής νομοθεσία προτείνει έλεγχο σε δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης στο θαλασσινό νερό. Εκτός, όμως, από αυτούς, υπάρχουν και οι συμπληρωματικοί δείκτες μικροβιολογικής ποιότητας, οι οποίοι μπορούν να υποδείξουν την καταλληλότητα του νερού για διάφορες χρήσεις. Από έρευνες, φέρεται να μην υπάρχει πάντα καλή συσχέτιση μεταξύ δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης και συμπληρωματικών δεικτών, κάτι το οποίο δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια των προτεινόμενων από τη νομοθεσία δεικτών. Επιπροσθέτως, δεν προβλέπονται έλεγχοι για την αξιολόγηση της άμμου των παραλιών, κάτι το οποίο την καθιστά αμφιβόλου ποιότητας, διότι η ποιότητα της άμμου δεν είναι αποκλειστικά συνυφασμένη με αυτή του νερού, καθώς η ευρεία χρήση των αμμωδών ακτών ως οργανωμένες παραλίες και θέρετρα, μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών.Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε η ποιότητα του θαλασσινού νερού και της άμμου παραλιών του νομού Χανίων, και συγκεκριμένα της παραλίας του Κουμ Καπί, της Νέας Χώρας, της Χρυσης Ακτής, των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά. Στόχος είναι αφενός ο έλεγχος της ποιότητας δειγμάτων θαλασσινού νερού και άμμου, και αφετέρου η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού με αυτή της άμμου. Ο έλεγχος έγινε αρχικά χρήσει συμβατικών καλλιεργητικών μέσων για τους δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης Escherichia coli και Enterococci και για τους συμπληρωματικούς δείκτες Staphylococcus sp., Vibrio sp., Salmonella sp. και Pseudomonas Aeruginosa. Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης των βακτηριακών παθογόνων Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus και Vibrio alginolyticus μέσω της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (polymerase chain reaction – PCR). Με βάση την καλλιεργητική μέθοδο, η παραλία της Νέας Χώρας, της Χρυσής Ακτής, της Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά βρέθηκαν εντός των ορίων νομοθεσίας, ενώ του Κουμ Καπί και των Αγίων Αποστόλων βρέθηκαν εκτός ορίων. Αντιθέτως, κρίνοντας από τους συμπληρωματικούς δείκτες, πιο ασφαλής για κολύμβηση κρίθηκε η παραλία των Αγίων Αποστόλων, έπειτα του Κουμ Καπί, της Αγίας Μαρίνας, της Νέας Χώρας, του Πλατανιά και λιγότερο ασφαλής κρίθηκε η παραλία της Χρυσής Ακτής. Επιπλέον, δεν υπήρξε συνύφανση των αποτελεσμάτων του νερού με αυτών της άμμου των υπό εξέταση παραλιών, πιθανώς λόγω μη ικανότητας επιβίωσης των μικροοργανισμών αυτών στην άμμο, πλην του Staphylococcus sp. που εντοπίστηκε σε υψηλές τιμές. Επιπλέον, εντοπίστηκε πιθανώς Salmonella sp., αλλά η μη ποσοτικοποίησή της δε μπορεί να δώσει ξεκάθαρη εικόνα για το νερό και την άμμο των παραλιών. Με βάση τη μέθοδο της PCR, δεν έγινε ταυτοποίηση των αλληλουχιών που εισήχθησαν με τα είδη βακτηρίων που αναζητήθηκαν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο πειραματικό σφάλμα, στο βαθμό καθαρότητας του γενετικού υλικού, ή στην πλήρη απουσία των συγκεκριμένων παθογόνων από τα δείγματά μας, τα οποία από την καλλιεργητική μέθοδο φέρεται να περιέχουν τα συγκεκριμένα βακτηριακά γένη, αλλά διαφορετικά είδη από αυτά που εμείς αναζητήσαμε με τη μέθοδο της PCR.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά