Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτίωση ιδιοτήτων κεραμικών υλικών από υδροξυαπατίτη

Chatzidakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4C2892C5-D267-416B-B3F9-E7E6F5D55348
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Χατζηδάκης, "Βελτίωση ιδιοτήτων κεραμικών υλικών από υδροξυαπατίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία στόχος είναι η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων κεραμικών ικριωμάτων από υδροξυαπατίτη. Για την ενίσχυση χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετα υλικά όπως το πυριτικό νάτριο (Na2O.SiO2), στο πρώτο μέρος της εργασίας, ενώ στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκαν το guar gum, ένας πυκνωτικός παράγοντας καθώς και βρώσιμη ζελατίνη. Κατά την παρασκευή χρησιμοποιήθηκαν διάφορες αναλογίες διασπορέα, συνδέτη, υδροξυαπατίτη και των ενισχυτικών υλικών, με σκοπό τον βέλτιστο προσδιορισμό των συνθηκών παρασκευής. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο για την δημιουργία των ικριωμάτων είναι η μέθοδος της χύτευσης μετά από φυγοκέντρηση. Η χύτευση των μιγμάτων σε καλούπια σιλικόνης και η ομαλή ξήρανσή τους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν την έψηση, οδήγησε σε συμπαγή κεραμικά ικριώματα. Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών (1260 οC) και της προσθήκης του πυριτικού νατρίου οδήγησε στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων των κεραμικών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά