Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενσωματωμένων σε κτίρια

Giannopoulos Asimakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DC34A12C-4572-4DF5-BA27-F94C91B1D3D0
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ασημάκης Γιαννόπουλος, "Σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενσωματωμένων σε κτίρια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79009
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σημαντική εφαρμογή της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας αποτελεί η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (Building-integrated photovoltaics – BIPVs), καθώς συμβάλλει στη δημιουργία κτιρίων “σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” (Nearly zero‑energy buildings - NZEBs). Σε αυτά τα συστήματα, η αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων τόσο σε στέγες, όσο και σε άλλες διαθέσιμες επιφάνειες των κτιρίων όπως προσόψεις, παράθυρα κλπ.Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη λογισμικού για τον βέλτιστο σχεδιασμό αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων που ενσωματώνονται σε κτίρια. Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε, υπολογίζει τον βέλτιστο αριθμό και τη βέλτιστη διάταξη των επιμέρους δομικών στοιχείων του φωτοβολταϊκού συστήματος (φωτοβολταϊκά πλαίσια, συσσωρευτές κλπ.) έτσι ώστε να πραγματοποιείται η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιφανειών του κτιρίου. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια και με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά