Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κηπουπόλεις χθες και σήμερα: από το ευρωπαϊκό πρότυπο στην Αθήνα του μεσοπολέμου

Antypa Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85B9A2E3-C193-4114-8CDB-CB02CAE75FEE
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Αντύπα, "Κηπουπόλεις χθες και σήμερα: από το ευρωπαϊκό πρότυπο στην Αθήνα του μεσοπολέμου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79028
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ερευνητική εργασία αυτή απαρτίζεται από τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτοκεφάλαιο αρχικά επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση του προτύπου τηςκηπούπολης, αναζητούνται οι απαρχές της ιδέας του και το θεωρητικό τουυπόβαθρου. Έπειτα, μελετώνται οι πρακτικές εφαρμογές του προτύπου, ηδιάδοσή του στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ιστό, καθώς και στην Ελλάδα κατάτη διάρκεια του 20ου αιώνα.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία εμβάθυνση στην ανάλυση της επιρροής τουπροτύπου στον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας του μεσοπολέμου, καθώς εκείπαρατηρείται η μεγαλύτερη χρήση του στο σχεδιασμό συνοικιών. Αρχικά,διερευνώνται οι λόγοι ανάπτυξης του σε συνάρτηση με το οικονομικό καικοινωνικό υπόβαθρο της πρωτεύουσας την περίοδο αυτή. Επιπλέον, γίνεται μίακαταγραφή και μελέτη όλων των συνοικιών της Αθήνας όπου το πρότυπο έχειαφήσει τα ίχνη του μέχρι σήμερα. Έπειτα, για να γίνει πιο κατανοητό τοφαινόμενο, παρουσιάζονται 6 παραδείγματα συνοικιών που μελετώνται με βάσητην κοινωνική διαστρωμάτωση τους, τον αρμόδιο φορέα που ανέλαβε τηνανοικοδόμηση τους, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι αρχικές σχεδιαστικέςαρχές τους διατηρούνται μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα επιλέγονται δύο συνοικίεςπαραθεριστικού τύπου, το Ψυχικό και η Ηλιούπολη, δύο προσφυγικού τύπου, ηΝέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Σμύρνη και η Κυπριάδου και η Φιλοθέη που είχανσκοπό την ανέγερση φθηνών και βιώσιμων κατοικιών για δημόσιους καιιδιωτικούς υπαλλήλους.. Επιχειρείται η ανάλυση της ίδρυσης τους, του πρώτουτους σχεδίου, της εξέλιξης τους και της σημερινής τους κατάστασης,Μέσα από τη μελέτη των συνοικιών αυτών, στο τρίτο κεφάλαιο η έρευνακαταλήγει σε συμπεράσματα που αφορούν αρχικά τη συνολική αξιολόγηση τουπροτύπου των κηπουπόλεων και της διάδοσής του. Επιπλέον, επιχειρείται ηαξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του αρχικού σχεδιασμού της ρυμοτομίας,των όρων δόμησης, του οδικού δικτύου, των χρήσεων, των τυπολογιών τωνκατοικιών, του δικτύου πρασίνου και ελεύθερων χώρων σήμερα. Τέλος,αναλύεται ο ρόλος των κατοίκων και του αρχικού σχεδίου στην εξέλιξη και στοχαρακτήρα της συνοικίας σήμερα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά