Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση οργανοχλωριωμένων φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε δείγματα νερού και προϊόντων φρούτων με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης με υπερκείμενη δειγματοληψία υπό συνθήκες κενού

Mela Sofia-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/723B07D0-D845-4CE9-A310-33CA2614E06E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία-Μαρία Μελά, "Ανάλυση οργανοχλωριωμένων φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε δείγματα νερού και προϊόντων φρούτων με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης με υπερκείμενη δειγματοληψία υπό συνθήκες κενού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79030
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με ένα θέμα μείζονος σημασίας που είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ειδικά ρύποι που απαντώνται σε μικρές συγκεντρώσεις είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων. Η εργασία αυτή προτείνει τη χρήση της μεθόδου της μικροεκχύλισης στερεής φάσης με υπερκείμενη δειγματοληψία υπό συνθήκες κενού (vacuum assisted headspace solid phase microextraction: Vac-HSSPME) για την ανάλυση οργανοχλωριωμένων φυτοπροστατευτικών ενώσεων. Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει ταχεία εκχύλιση και ως διαδικασία είναι απλή και γρήγορη για να εφαρμοστεί καθώς απαιτεί και μικρούς όγκους δειγμάτων. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η θερμοκρασία και ο χρόνος εκχύλισης. Οι βέλτιστες συνθήκες για την Vac-HSSPME και για την Regular HSSPME βρέθηκαν να είναι η θερμοκρασία των 55℃ και χρόνο εκχύλισης βρέθηκε ότι για την Vac-HSSPME βέλτιστος ήταν αυτός των 30 λεπτών και για την Regular HSSPME αυτός των 45 λεπτών. Η μέθοδος έδειξε πολύ καλή γραμμικότητα τόσο σε συνθήκες κενού όσο και σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Το εύρος των συγκεντρώσεων που μελετήθηκε είναι 0,5-50 ng/L. Η επαναληψιμότητα της μεθόδου κρίθηκε αρκετά καλή. Η μέθοδος Vac-HSSPME σε σχέση με την Regular HSSPME έχει υψηλότερη απόδοση εκχύλισης, μεγαλύτερη ευαισθησία και χρειάζεται μικρότερος χρόνος εκχύλισης για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά