Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση οργανοχλωριωμένων φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε δείγματα νερού και προϊόντων φρούτων με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης με υπερκείμενη δειγματοληψία υπό συνθήκες κενού

Mela Sofia-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/723B07D0-D845-4CE9-A310-33CA2614E06E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με ένα θέμα μείζονος σημασίας που είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ειδικά ρύποι που απαντώνται σε μικρές συγκεντρώσεις είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων. Η εργασία αυτή προτείνει τη χρήση της μεθόδου της μικροεκχύλισης στερεής φάσης με υπερκείμενη δειγματοληψία υπό συνθήκες κενού (vacuum assisted headspace solid phase microextraction: Vac-HSSPME) για την ανάλυση οργανοχλωριωμένων φυτοπροστατευτικών ενώσεων. Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει ταχεία εκχύλιση και ως διαδικασία είναι απλή και γρήγορη για να εφαρμοστεί καθώς απαιτεί και μικρούς όγκους δειγμάτων. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η θερμοκρασία και ο χρόνος εκχύλισης. Οι βέλτιστες συνθήκες για την Vac-HSSPME και για την Regular HSSPME βρέθηκαν να είναι η θερμοκρασία των 55℃ και χρόνο εκχύλισης βρέθηκε ότι για την Vac-HSSPME βέλτιστος ήταν αυτός των 30 λεπτών και για την Regular HSSPME αυτός των 45 λεπτών. Η μέθοδος έδειξε πολύ καλή γραμμικότητα τόσο σε συνθήκες κενού όσο και σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Το εύρος των συγκεντρώσεων που μελετήθηκε είναι 0,5-50 ng/L. Η επαναληψιμότητα της μεθόδου κρίθηκε αρκετά καλή. Η μέθοδος Vac-HSSPME σε σχέση με την Regular HSSPME έχει υψηλότερη απόδοση εκχύλισης, μεγαλύτερη ευαισθησία και χρειάζεται μικρότερος χρόνος εκχύλισης για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά