Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποσοτικός προσδιορισμός Λανθανίου (La) και Δημητρίου (Ce) σε περιβαλλοντικά δείγματα με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού ενεργειακής διασποράς

Kasioti-Vonaparti Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CB9632A7-CDAA-45DF-87F0-2F4DD66D770A
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Κασιώτη-Βοναπάρτη, "Ποσοτικός προσδιορισμός Λανθανίου (La) και Δημητρίου (Ce) σε περιβαλλοντικά δείγματα με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού ενεργειακής διασποράς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79056
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν o ποσοτικός προσδιορισμός Λανθανίου και Δημητρίου σε περιβαλλοντικά δείγματα με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού ενεργειακής διασποράς (XRF-EDS). Τα στοιχεία Δημητρίου (Ce) και Λανθανίου (La) επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικά των σπάνιων γαιών (REE) στο γεωλογικό υλικό.Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αναλύθηκε η επίδραση του χρόνου ανάλυσης στον λόγο σήματος προς θόρυβο και αναπτύχθηκαν τρεις διαδικασίες βαθμονόμησης. Η απόδοση των προτεινόμενων μεθόδων αξιολογήθηκε με την ανάλυση τεσσάρων προτύπων δειγμάτων αναφοράς (Sy3, 1633b, AGV1, BHVO1). Για κάθε μέθοδο υπολογίστηκε το όριο ανίχνευσης και η μεροληψία.Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα που προέκυψαν από την ανάλυση των προτύπων αναφοράς με φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-AES) και με ανάλυση με νετρονική ενεργοποίηση (INAA), οι οποίες αποτελούν καθιερωμένες μεθόδους για τον προσδιορισμό των λανθανιδών σε γεωλογικό υλικό.Τέλος, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξε ότι με την προτεινόμενη μέθοδο και κατάλληλη βαθμονόμηση τα στοιχεία La και Ce μπορούν να προσδιοριστούν σε γεωλογικό υλικό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά