Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Synthesis, characterization and sorption properties of a sorbent synthesized using slag and red mud: arsenic removal from spiked aqueous solutions

Pentari Despoina, Alevizos Georgios, Repouskou Eftychia, Korela Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B889B17F-4F73-4824-A82F-6DC971E1D5B9
Έτος 2016
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Pentari, G. Alevizos, E. Repouskou and S. Korela, "Synthesis, characterization and sorption properties of a sorbent synthesized using slag and red mud: arsenic removal from spiked aqueous solutions," Global Nest J., vol. 18, no. 2, pp. 339-347, Jun. 2016. doi: 10.30955/gnj.001873 https://doi.org/10.30955/gnj.001873
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The aim of the present study was to synthesize a sorbent, for arsenic removal from aqueous solutions, reusing two waste materials (slag and red mud). The sorbent was prepared after chemical and thermal treatment, during which amorphous silica sol and FeOOH sol were produced simultaneously and form Fe-Si complexes on the surface of the slag. To characterize the sorbent Powder X-ray diffraction (XRD); Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM-EDX) were applied. The surface area (BET method) and the Point of Zero Charge (PZC) of the sorbent were determined.). The sorption efficiency of the sorbent produced was investigated with kinetic and equilibrium studies, performed in batch conditions. The concentration of arsenic in solutions was determined by electro thermal atomic absorption spectroscopy (GF-AAS). The results of the study showed that with the described process, using metallurgical wastes, iron oxyhydroxides were “loaded” onto slag producing an effective sorbent for arsenic removal. Kinetic experiments proved that equilibrium was achieved within 15 hours, while the maximum adsorption capacity as evidenced by equilibrium experiments was 16.14 mg g-1. Data proved to fit better to the Langmuir equation.

Υπηρεσίες

Στατιστικά