Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής των γεγονότων ξηρασίας σε επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης με τη χρήση των δεικτών SPI και SPEI

Pouliou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7AD3C7B4-C1EC-4091-A8E6-19CE4D2922A2
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Πούλιου, "Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής των γεγονότων ξηρασίας σε επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης με τη χρήση των δεικτών SPI και SPEI", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79134
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ξηρασία αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίστηκε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο και συνδέεται με σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα σε αυτόν της αγροτικής παραγώγης. Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει συχνά φαινόμενα ξηρασίας και θεωρείται ως μία από τις περισσότερο ‘ευπαθείς’ περιοχές, όσον αφορά στις μελλοντικές ακραίες συνθήκες βροχοπτώσεων, εφόσον βρίσκεται στη μεταβατική ζώνη, ανάμεσα στη Βόρειο Αφρική και τη Νότια Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους, ο προβληματισμός για την κατανόηση της ξηρασίας, τη μείωση των πιθανών κινδύνων που ελοχεύει αλλά και την προσαρμογή του σύγχρονου ανθρώπου σε μελλοντικά ενδεχόμενα φαινόμενα, απασχολεί όλο και πιο έντονα την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, ο συνδυασμός φαινομένων καύσωνα και ξηρασίας μπορεί να ενισχύσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως εξηγείται. Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την παρακολούθηση και ταυτοποιήση του φαινομένου της ξηρασίας, δίνεται έμφαση στη χρήση και αξιολόγηση των κατάλληλων δεικτών ξηρασίας, καθένας από τους οποίους υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μία η και περισσότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται ο τρόπος ανταπόκρισης των δεικτών SPI και SPEI στη μεταβολή των φαινομένων ξηρασίας, σε επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης. Για τον υπολογισμό των δεικτών, χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας για τη χρονική περίοδο 2006-2017 και με τη χρήση του στατιστικού πακέτου ‘R’ SPEI, διεξήχθησαν διαγράμματα απεικόνισης της κλιματικής μεταβλητότητας για χρονικές κλίμακες 1, 3 και 12 μηνών για τις περιοχές των Χανίων, Παλαιόχωρας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Μοιρών, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πραγματοποιήθηκαν γραφήματα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας του μέσου όρου των ετών 2011-2017, για καθε μία περιοχή, με στόχο την εκτενέστερη εξήγηση ξηρών ή υγρών περιόδων. Τα αποτελέσματα των χρονοσειρών SPI και SPEI, παρατίθενται στη συνέχεια, παρουσιάζοντας ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο αντίδρασης των δύο δεικτών. Οι δύο δείκτες εμφανίζουν να συμβαδίζουν αρκετά, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να θεωρούνται και οι δύο κατάλληλοι για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών μιας ξηρασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια, ο δείκτης SPEI είναι πιο αντιπροσωπευτικός, καθώς μπορεί να ανταποκριθεί στις περιπτώσεις αυξημένης θερμοκρασίας, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της εξατμισοδιαπνοής. Συνολικά, από τα αποτελέσματα, τα τελευταία έτη, τεκμηριώνεται μία τάση αυξημένης έντασης γεγονότων ξηρασίας, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό ως προς τη μείωση των αποθεμάτων των διαθέσιμων υδάτινων πόρων (αποθήκευση στο έδαφος και διαθεσιμότητα υδατικών πόρων). Τα ευρήματα αυτά κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μείωσης των πιθανών επιπτώσεων της ξηρασίας στην γεωργική παραγωγή, τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους, και γενικότερα την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων με μεθόδους διαχείρισης και προσαρμογής στα καινούρια κλιματικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά