Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωρικές και χρονικές μεταβολές των αναγκών άρδευσης της καλλιέργειας ελιάς στον Ν. Ηρακλείου

Kaimakis Charalabos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EA6B0325-D9E1-44D5-8BBD-F906A54E0B51
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Καϊμάκης, "Χωρικές και χρονικές μεταβολές των αναγκών άρδευσης της καλλιέργειας ελιάς στον Ν. Ηρακλείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79136
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτυπώνονται οι αρδευτικές ανάγκες της ελιάς στο Ν. Ηρακλείου. Η εκτίμηση των αναγκών γίνεται με βάση μετεωρολογικά δεδομένα της περιόδου 1995-2005. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τα σενάρια της κλιματικής αλλαγής (RCPs), εκτιμώνται οι ανάγκες σε νερό για τις περιόδους 2016-2035, 2046-2065 και 2081-2100. Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά, οι πιθανές μεταβολές του κλίματος που μελετώνται για τη περιοχή του Ν. Ηρακλείου είναι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,5°C, 1,5°C και 2°C για τις αντίστοιχες περιόδους, σε σχέση με την περίοδο 1986-2005. Επίσης υπολογίζεται η ανάγκη σε νερό για την περίοδο 2081-2100, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν τη μέγιστη δυνατή αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει τους 3,7°C.Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής είναι η τροποποιημένη Blaney-Criddle. Η χωρική απεικόνιση των δεδομένων (βροχόπτωση, θερμοκρασία) και των αποτελεσμάτων (αναγκών σε νερό) για όλο το νομό γίνεται μέσω του λογισμικού ArcGIS Desktop 10.2.2 και με τη βοήθεια του εργαλείου geostatistical analyst. Το εργαλείο αυτό υπολογίζει το ποσοστό επιρροής των γειτονικών σταθμών στα σημεία που δεν υπάρχουν μετρήσεις και σε συσχετισμό με το ύψος του κάθε σημείου και την απόστασή του από τη νότια ακτογραμμή του νησιού εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα.Στο τέλος παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα δεδομένα για την περίοδο 1995-2005 καθώς και για τις περιόδους για τις οποίες έγινε εκτίμηση των αναγκών σύμφωνα με τα σενάρια των κλιματικών αλλαγών. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται μέσω διαγραμμάτων καθώς και χαρτών που δείχνουν την χωρική διασπορά αυτών.Σημαντική είναι η μεγάλη διακύμανση που παρατηρείται τόσο στη βροχόπτωση όσο και στις ανάγκες σε νερό για το νομό. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το γεγονός ότι η μεταβολή των αναγκών μεταξύ του έτους με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε αρδευτικό νερό για τη περίοδο 1996-2004 και των προβλέψεων για το χειρότερο σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά την περίοδο 2081-2100 είναι πολύ μικρή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά