Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της διάβρωσης όχθης του ποταμού Κοιλιάρη και μέτρα αποκατάστασης

Kritidou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A787F7A5-760D-405D-ABF6-4BE8534E773B
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Κρητίδου, "Μοντελοποίηση της διάβρωσης όχθης του ποταμού Κοιλιάρη και μέτρα αποκατάστασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79139
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η εκτίμηση της αστοχίας ενός τμήματος εδάφους μεταβλητής γεωμετρίας και της διάβρωσης της όχθης του ποταμού λόγω της ροής του νερού. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με το μοντέλο BSTEM (Bank Stability and Toe Erosion Model) στην περιοχή του ποταμού Κοιλιάρη και συγκεκριμένα, στον Μανταμά. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου σε επιλεγμένα σημεία. Η επεξεργασία των μετρήσεων κατέδειξε την ύπαρξη διάβρωσης της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Κοιλιάρη αλλά και αστάθεια του πρανούς.Συγκεκριμένα, κατά την εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε μελέτη της ευρύτερης περιοχής του ποταμού με σκοπό τον προσδιορισμό της φυσικής λειτουργίας του και όλων των υδατορευμάτων που συνεισφέρουν σε αυτόν. Πραγματοποιήθηκε λήψη εδαφικού δείγματος και εργαστηριακή ανάλυση με σκοπό την εύρεση του είδους και των ιδιοτήτων του. Τα σημεία της δειγματοληψίας, αποτελούν σημεία με έντονη διάβρωση. Η φυτοκάλυψη της περιοχής αρχικά καταγράφηκε εμπειρικά και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε το είδος κάθε φυτού μέσω της βιβλιογραφίας. Έγινε τοπογραφική καταγραφή της περιοχής και συγκεκριμένα εύρεση των συντεταγμένων σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση του προφίλ της όχθης. Ιδιαίτερα, στο πρόγραμμα BSTEM εισήχθησαν τα δεδομένα που αφορούν το διαβρωμένο τμήμα του ποταμού. Στο πρόγραμμα Surfer (2018) εισήχθησαν οι συντεταγμένες όλου του τμήματος μελέτης με αποτέλεσμα την τρισδιάστατη αποτύπωση του.Τέλος, προτείνονται μέτρα αποκατάστασης και προστασίας του παρόχθιου δάσους του ποταμού Κοιλιάρη. Τα μέτρα αποκατάστασης προτείνονται με κύριο γνώμονα την δυνατότητα εφαρμογής τους στην περιοχή μελέτης, το κόστος, το χρόνο ζωής τους και τον κίνδυνο αστοχίας τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά