Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση βιωσιμότητας της εισαγωγής των ηλεκτρικών λεωφορείων σε μια μεσογειακή πόλη: εξέταση της περίπτωσης για τη πόλη του Ρεθύμνου, στην Κρήτη

Smaragdakis Angelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0820F1B-9DE2-42E7-AA15-993A931B3F8B
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άγγελος Σμαραγδάκης, "Ανάλυση βιωσιμότητας της εισαγωγής των ηλεκτρικών λεωφορείων σε μια μεσογειακή πόλη: εξέταση της περίπτωσης για τη πόλη του Ρεθύμνου, στην Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79140
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο τομέας των μεταφορών είναι μεταξύ των κρίσιμων τομέων που συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου στην τοπική και σφαιρική κλιματική αλλαγή. Οι τρέχουσες μελέτες αναφέρουν ότι η ενσωμάτωση των ηλεκτρικών λεωφορείων στις δημόσιες συγκοινωνίες είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τον προγραμματισμό της βιώσιμης κινητικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στο τομέα των μεταφορών. Στις ημέρες μας περισσότερο από το 1.2% του στόλου των λεωφορείων στην Ευρώπη είναι πλήρως ηλεκτρικά και υπολογίζεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο κοντινό μέλλον.Η αγορά των ηλεκτρικών λεωφορείων παρέχει πλέον μια ευρεία ποικιλία των πρότυπων λεωφορείων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χωρητικότητα και ένα συνεχώς αυξανόμενο εύρος χιλιομέτρων που μπορούν να πραγματοποιήσουν. Μπορούν να διαιρεθούν σε κατηγορίες, βασιζόμενες στη ρουτίνα διαδρομών τους και το μήκος τους, στοχεύοντας να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των δημόσιων συστημάτων μεταφοράς. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές παραγωγής και προμήθειας των ηλεκτρικών λεωφορείων, μερικά μειονεκτήματα μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα, όπως το μεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης, το βάρος τους και οι εκπομπές του CO2 κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών λεωφορείων στους δημόσιους στόλους, αυτή η έρευνα συγκρίνει ένα πλήρως ηλεκτρικό λεωφορείο και ένα συμβατικό λεωφορείο με μια diesel- εσωτερική μηχανή καύσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Κύκλων Ζωής (LCA), μαζί με την ανάλυση του συνολικού κόστους της ιδιοκτησίας (TCO) και την εκτίμηση των ετών αποπληρωμής της επένδυσης για την αγορά των δύο τύπων λεωφορείου, με παρόμοια χαρακτηριστικά: μίνι λεωφορεία με μήκος 7 m ικανό να εξυπηρετήσει τις αστικές διαδρομές.Η ανάλυση LCA περιλαμβάνει όλα τα στάδια της ζωής των λεωφορείων, εκτός από την τελική τους διάθεση και την ανακύκλωση, ενσωματώνοντας τα στοιχεία για το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, την εποχική διακύμανση και τις εξυπηρετούμενες διαδρομές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στη πόλη του Ρεθύμνου. Μετά από μια σφαιρική προσέγγιση για την αξιολόγηση, η ανάλυση TCO και ο χρόνος εξόφλησης υπολογίστηκαν για να αποτυπώσουν το οικονομικό αντίκτυπο ανά km των οχημάτων για διαφορετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων 3 διαφορετικών αστικών διαδρομών μέσα στην πόλη αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου καθώς και τις εκτός/εκτός περιόδων αιχμής του τουρισμού. Προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα, τα απαραίτητα στοιχεία έχουν προκύψει από βιβλιογραφική εμπειρία και από παροχής πληροφοριών που συλλέχθηκαν από εταιρίες κατασκευής ηλεκτρικών και συμβατικών λεωφορείων Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΑΚΖ, η κατασκευή μπαταριών ιόντων-λιθίου και η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα στάδια με τις βαρύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις, ενώ η οικονομική ανάλυση δείχνει ότι η τιμή των μπαταριών αυτών έχει σημαντική συνεισφορά στο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας των ηλεκτρικών λεωφορείων και στα έτη αποπληρωμής του, τα οποία είναι πάντα υψηλότερα σε σύγκριση με το συμβατικό (ΔTCO). Εντούτοις, η μείωση της τιμής των μπαταριών αυτού του τύπου θα οδηγήσει σε μείωση της συνολικής τιμής του λεωφορείου.Η μελέτη επισημαίνει την ανάγκη να προσδιοριστούν τρόποι για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης της κατασκευής μπαταριών και να χρησιμοποιηθούν ελαφρύτερα ή ανακυκλώσιμα υλικά, δεδομένου ότι αυτό θα μειώσει το συνολικό βάρος και τις γενικές δαπάνες των λεωφορείων. Αυτές οι βελτιώσεις, θα επιφέρουν περαιτέρω αύξηση στα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη των ηλεκτρικών λεωφορείων και θα διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στους δημόσιους στόλους. Έτσι θα αποτελούν βιώσιμη λύση για να καλύψουν τις ανάγκες των μεταφορών του τοπικού πληθυσμού και να μετριάσουν τις επιδράσεις τις εκπομπές, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά