Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής στην περιοχή Μοιρών-Ηρακλείου με χρήση επικυρωμένων δεδομένων

Chronopoulou Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EAC9A4BA-2398-428F-97BF-395D67B10DB7
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Χρονοπούλου, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής στην περιοχή Μοιρών-Ηρακλείου με χρήση επικυρωμένων δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79154
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν έναν από τους ζωτικής σημασίας πόρους, αφού καλύπτουν τις ανάγκες των περιοχών για την παραγωγή πόσιμου νερού αλλά και νερού χρησιμοποιούμενου σε μια πληθώρα χρήσεων . Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση των υπόγειων υδροφορέων.Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται με στόχο την προσομοίωση του υπόγειου υδροφορέα της λεκάνης της Μεσσαράς. Γεωγραφικά ανήκει στο Διαμέρισμα της Κρήτης και διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου, όπου και τοποθετείται στο νότιο τμήμα του. Η λεκάνη της Μεσσαράς συνιστά τη μεγαλύτερη πεδιάδα και την πιο σημαντική αγροτική περιοχή της Κρήτης. Μόλις το 1,1% της λεκάνης αποτελεί αστική περιοχή.Η προσομοίωση της υπόγειας ροής πραγματοποιείται μέσω του μοντέλου ARGUS ONE και συγκεκριμένα με τη βοήθεια του κώδικα PTC (Princeton Transport Code). Ο κώδικας PTC αποτελεί ένα υβριδικό τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών το οποίο έχει ως στόχο την προσομοίωση της υπόγειας ροής και των υπόγειων ρύπων.Η διατριβή τμηματοποιείται σε τέσσερα κεφάλαια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφερόμαστε.Αρχικά, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες και εξισώσεις που αφορούν γενικά στα υπόγεια ύδατα.Εν συνεχεία, περιγράφονται τα γεωλογικά, κλιματικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης καθώς και της περιοχής μελέτης μας. Ακολούθως περιγράφεται το μοντέλο PTC και η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων στο πρόγραμμα.Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα διάφορα εποχικά σενάρια .

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά