Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια

Kourtaki Kleanthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6F044EA-5A46-4811-A6F5-813CB785102C
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κλεάνθη Κουρτάκη, "Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79158
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια. Τα νανοσωματίδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν το οξείδιο του γραφενίου (GO) και το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2). Τα βακτήρια τα οποία εξετάστηκαν ήταν τα Esherichia coli, Enterococcus faecalis και Staphylococcus aureus. Τα νανοσωματίδια και τα βακτήρια αποτελούν δύο διαφορετικούς τύπους ρύπων, ο συνδυασμός των οποίων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Η πειραματική διάταξη περιελάμβανε μία σειρά δυναμικών πειραμάτων σε συνθήκες υπαρκτών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω καλλιεργειών και καταμέτρησης αποικιών σε τρυβλία, ενώ η προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού ColloidFit. Βάσει των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκαν οι αντιβακτηριακές ιδιότητες των νανοσωματιδίων που εξετάστηκαν. Μεταξύ των δύο νανοσωματιδίων μεγαλύτερη δραστικότητα εμφάνισε το διοξείδιο του τιτανίου ενώ παρουσία χαλαζιακής άμμου παρατηρήθηκε αύξηση των αντιβακτηριακών ιδιοτήτων τους. Ωστόσο, η παρουσία χαλαζιακής άμμου απουσία νανοσωματιδίων παρατηρήθηκε να διαφέρει μεταξύ των βακτηρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά