Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητικές μέθοδοι διακριτοποίησης συμπαγών σχημάτων πεπερασμένων διαφορών για την προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων

Koutelidakis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/18345131-640C-48A1-9D3B-2B0EB84C91A5
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Κουτελιδάκης, "Αριθμητικές μέθοδοι διακριτοποίησης συμπαγών σχημάτων πεπερασμένων διαφορών για την προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς αριθμητι- κών μεθόδων για την προσομοίωση της διάδοσης σεισμικών κυμάτων. Το βασικό μοντέλο προσομοίωσης στις δύο χωρικές διαστάσεις αποτελείται από ένα σύστημα πέντε διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες επιλύονται αριθμητικά με την χρήση χαμηλής και υψηλής τάξης σφάλματος προσεγγίσεων των μεθόδων διακριτοποίησης ως προς τις χωρικές και χρονικές παραμέτρους των μεταβλητών τους. Ειδικότερα εφαρμόζονται μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών συμπαγών σχημάτων δεύτερης και τέταρτης τάξης ακρίβειας ως προς τη χωρική διακριτοποίηση, ενώ ως προς την χρονική υλοποιούνται μέθοδοι τύπου SSP-RK πρώτης έως και τέταρτης τάξης ακρίβειας. Τα κριτήρια μελέτης των αριθμητικών μεθόδων αναφέρονται στον υπολογισμό των σφαλμάτων προσομοίωσης των σεισμικών κυμάτων σε ομοιογενή μέσα καθώς και στην δημιουργία των επιφανειακών κυμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά