Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης «πράσινου» δώματος στη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος

Chnari Elisavet

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/18CC1148-1F2C-4DDD-8F83-B206E4B4432D
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελισάβετ Χνάρη, "Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης «πράσινου» δώματος στη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79203
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η κατασκευή «πράσινων» δωμάτων σε κτίρια, τα οποία λειτουργούν ως φίλτρα και πνεύμονες πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές χώρες. Δεδομένου ότι στα κέντρα των πόλεων υπάρχουν ήδη πολλές κτιριακές κατασκευές, τα «πράσινα» δώματα κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο σε υφιστάμενα και ενίοτε σε νεόδμητα κτίρια. Σε κάθε περίπτωση, για την κατασκευή ενός «πράσινου» δώματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση στατικής μελέτης, όπου θα δίνεται έμφαση στη σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου εξαιτίας των πρόσθετων αδρανειακών δυνάμεων που προκαλεί η ύπαρξη της πρόσθετης «πράσινης» μάζας στην κορυφή του.Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, πριν και μετά την προσθήκη «πράσινου» δώματος. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκαν διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν την κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν δύο (με τέσσερις και οκτώ ορόφους) πλαισιακές κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες ήταν θεμελιωμένες σε δυο διαφορετικούς τύπους εδάφους (στιβαρό και μαλακό). Για την πραγματοποίηση της διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων. Η μέθοδος ανάλυσης που εφαρμόστηκε, είναι αυτή της δυναμικής μη-γραμμικής ανάλυσης με εν χρόνω ολοκλήρωση, με χρήση επαρκούς αριθμού κατάλληλων επιταχυνσιογραφημάτων από σεισμικές καταγραφές. Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας, γίνεται μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του «πράσινου» δώματος, του αντισεισμικού σχεδιασμού κτιριακών κατασκευών, καθώς και του φαινομένου της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής. Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η προσομοίωση των κτιρίων και η παραμετρική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε. Ακολούθως, παρουσιάζονται κι αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Ο κύριος στόχος είναι να αποτιμηθεί η επίδραση του «πράσινου» δώματος στη δυναμική απόκριση των εξεταζόμενων κατασκευών, να προκύψουν κάποια πρώτα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά