Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μικροδομή και μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα

Stratigaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07D86EED-08A8-4748-9041-30B1241B43A8
Έτος 2018
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Maria Stratigaki, "Microstructure and mechanical properties of metal/ceramic-matrix composites", Doctoral Dissertation, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79236
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο την σύνθεση σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας ενισχυμένων με μεταλλικά εγκλείσματα με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες. Η σύνθεση έγινε μέσω μιας κατάλληλης μεθόδου μορφοποίησης (χύτευσης αιωρήματος) και αναγωγικής πυροσυσσωμάτωσης. Παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις δειγμάτων: (α) καθαρή, μη ενισχυμένη αλούμινα, (β) αλούμινα ενισχυμένη με σωματίδια χαλκού, (γ) αλούμινα ενισχυμένη με σωματίδια βολφραμίου, δ) αλούμινα ενισχυμένη με συνδυασμό σωματιδίων βολφραμίου/χαλκού, σε διάφορες περιεκτικότητες. Τα δείγματα μελετήθηκαν ως προς την μάκρο- και μίκρο-δομή τους, αξιολογήθηκε η μηχανική τους απόκριση, και βρέθηκε ο συσχετισμός ανάμεσα στη δομή τους και τις μηχανικές τους ιδιότητες. Τα σύνθετα υλικά παρουσίασαν ομοιογενή δομή, υψηλή πυκνότητα και χαμηλό πορώδες. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στην επιλεγμένη μέθοδο μορφοποίησης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ωμά υλικά με υψηλή πυκνότητα, και στην κατάλληλη επιλογή της κοκκομετρίας της μήτρας. Η δυσθραυστότητα του κεραμικού βελτιώθηκε με την προσθήκη μικρών ποσοστών μεταλλικής ενίσχυσης. Το μέτρο ελαστικότητας και η σκληρότητα των συνθέτων αυτών υλικών δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την προσθήκη των (κατά κανόνα) μαλακότερων μεταλλικών κόνεων. Συμπερασματικά η εργασία απέδειξε ότι μικρά ποσοστά μεταλλικής ενίσχυσης μπορούν να βελτιώσουν τη δυσθραυστότητα των κεραμικών υλικών. Με την κατάλληλη επιλογή των συστατικών καθώς και των μεθόδων μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης του συνθέτου η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς να συνοδεύεται από σημαντική μείωση της ακαμψίας και της σκληρότητας του υλικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά