Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση διασποράς σωματιδίων σε δισδιάστατο πορώδες μέσο με την χρήση της μεθόδου των ροπών

Pamfilis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EE2DBEF4-7590-4078-84A3-AB20C8CB4CE1
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παμφίλης, "Ανάλυση διασποράς σωματιδίων σε δισδιάστατο πορώδες μέσο με την χρήση της μεθόδου των ροπών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79237
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκε με την χρήση προσομοιώσεων η μεταφορά κολλοειδών σε 2-Διάστατο μοντέλο ενός πορώδους μέσου, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα COMSOL ΜULTIPHYSICS. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο υπολογιστικής υδροδυναμικής (CFD module) για την επίλυση της ενδοπορώδους ροής και στην συνέχεια απελευθερώθηκαν 2000 κολλοειδή σωματίδια στην είσοδο του μέσου χρησιμοποιώντας το σωματιδιακό μοντέλο (Particle Tracing for Fluid Flow module) για να καταγραφούν οι θέσεις τους κατά την διάρκεια της προσομοίωσης. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η ανάλυση ροπών χωρικά και χρονικά ώστε να υπολογιστούν οι παράμετροι διασποράς και οι συντελεστές τους. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε πολλαπλές φορές αλλάζοντας τις διαμέτρους των κολλοειδών. Τέλος, παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ διαμέτρου και διασποράς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά